Meddelande

Minska
No announcement yet.

SQL: dbo.parseString() - varchar() to table variable

Minska
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Show
Clear All
new posts

 • SQL: dbo.parseString() - varchar() to table variable

  [kod]SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
  GO
  SET ANSI_NULLS OFF
  GO  ALTER FUNCTION parseString
  (
  @sIds AS VARCHAR(8000)
  )
  RETURNS @Ret TABLE(IDs INT)
  AS
  BEGIN

  DECLARE @FirstPos INT
  DECLARE @FirstPos1 INT
  DECLARE @SecondPos INT

  IF ( datalength( @sIds ) > 0 )
  BEGIN
  SET @FirstPos = 1

  SELECT @SecondPos = charinde',', @sIds, @FirstPos)

  WHILE ( @SecondPos > 0 )
  BEGIN
  INSERT INTO @Ret
  VALUES( cast( substring( @sIds, @FirstPos, @SecondPos - @FirstPos ) AS INT) )

  SET @FirstPos = @SecondPos + 1
  SET @SecondPos = charinde ',', @sIds, @FirstPos )
  END

  INSERT INTO @Ret
  VALUES( cast( right( @sIds, datalength( @sIds ) - @FirstPos + 1 ) AS INT ) )
  END

  RETURN
  END  GO
  SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
  GO
  SET ANSI_NULLS ON
  GO
  [/kod]
  // Torbjörn
  In the gutter, watching the stars.

 • #2
  Trixade till denna så att den skulle passa mySql. Därmot så kan inte funktioner i mysql levereras i table format så man får anropa proceduren "explicit".
  Kod:
  PROCEDURE `parseString`(sIds varchar(1000))
  BEGIN 
  DECLARE FirstPos INT;
  DECLARE FirstPos1 INT;
  DECLARE SecondPos INT; 
  SET FirstPos=1;
  	IF (LENGTH(sIds) > 0) THEN
      DROP TABLE IF EXISTS TempTable;
      CREATE TEMPORARY TABLE TempTable(id int) ENGINE=MEMORY;
  		SET SecondPos = LOCATE(',',sIds,FirstPos);
  		WHILE (SecondPos>0) DO
  			INSERT INTO TempTable
  			VALUES(cast(substring(sIds, FirstPos, (SecondPos - FirstPos)) as unsigned INT));
  			set FirstPos=SecondPos+1;
  			SET SecondPos=LOCATE(',',sIds,FirstPos);
  		END WHILE;
  		INSERT INTO TempTable
  		VALUES(cast(right(sIds, LENGTH(sIds) - FirstPos + 1 ) as unsigned INT));
  	END IF;
  END;
  Kod:
  CALL parseString('1,3,5,6,7,89,10,11,17,20')
  
  SELECT
   User.*
  FROM
   User
   INNER JOIN
   TempTable as tmp
   ON
   tmp.id = User.id
  Qui rogat, non errat

  Kommentera

  Working...
  X