Meddelande

Minska
No announcement yet.

webForum help

Minska

Here you can find answers to questions about how the board works. Use the links or search box below to find your way around.

Information om webForum

webForum är ett fristående forum helt utan kommersiella syften och drivs av frivilliga på ideell basis. Dess syfte är att skapa en gemensam plats på Internet för dataintresserade människor som vill ge och ta av den samlade kunskapen.

Initiativet till detta forum togs den 25:e nov. 1999 via e-post av en grupp intresserade webbutvecklare. Det gemensamma distansarbetet resulterade i att detta forum togs i bruk den 6:e dec. 1999. Ett stort tack riktar vi till Kjell Åwall (kjell/FlashX) och Sune Andersson (MonSun) som var initiativtagarna till webForum.

Dess ägare är:
Patrik Corneliusson (Patrik)
Kontakta mig direkt via e-post: patrik@webforum.nu
Som ägare har vi ett ansvar att hålla uppsikt över det som skrivs på forumet och att rensa forumet från material som strider mot svensk lag. Vår server är placerad i Binero:s nätverk och har genom deras regi fått allmän åtkomst till det publika nätet varför vissa kriterier genom avtal måste uppfyllas.
Respektera därför de regler som finns för allas trevnad och vår existens.
Working...
X