Meddelande

Minska
No announcement yet.

Delphi Pascal fråga

Minska
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Show
Clear All
new posts

 • Delphi Pascal fråga

  Jag har en rutin som när jag klickar på en ruta i en stringgrid så erhåller jag radnr och kolnr. Dessa vill jag använda i en procedur som ändrar färg på den rutan. Hur ka man göra detta?
  Här är koden som ger mig rad & kol.

  Kod:
  procedure TForm1.stgDataSelectCell(Sender: TObject; ACol,ARow: Integer; var CanSelect: Boolean);
  begin
  showmessage('Selected COL & ROV (number): '+IntToStr(ACol)+' '+IntToStr(ARow));
  end;
  Här har jag en procedur som ändrar färg i angiven ruta. Är det en framkomlig väg att anropa denna procedur och hur gör man det i så fall?
  Kod:
  procedure TForm1.stgDataDrawCell(Sender: TObject; ACol, ARow: Integer; Rect: TRect; State: TGridDrawState);
  
  begin
  
   if (ACol = 2) and (ARow = 3) then
    with TStringGrid(Sender) do
    begin
     //paint the background Green
     Canvas.Brush.Color := clBlack;
     Canvas.FillRect(Rect);
     Canvas.TextOut(Rect.Left+2,Rect.Top+2,Cells[ACol, ARow]);
    end;
  end;
  MVH/Urban

 • #2
  Här finns ett kodexempel som du kanske kan utgå ifrån:
  http://www.festra.com/wwwboard/messages/12892.html
  "Det finns tre sorters lögn; vanlig lögn, förbannand lögn och statistik" - Mark Twain

  Kommentera

  Working...
  X