Meddelande

Minska
No announcement yet.

Hämta ut så länge summan är under 100

Minska
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Show
Clear All
new posts

 • Hämta ut så länge summan är under 100

  Tänkte göra en sql sats som hämtar ut alla bilder så länge summan av storleken är under 100.

  Har följande:
  HTML-kod:
  	SELECT PhotoNr 
  	INTO #PhotoTabl 
  	FROM BlogPhoto 
  	WHERE [I]Size <=100[/I]
  
  	ORDER BY PhotoOrder ASC
  Innehåll:
  PhotoNr...Size
  1............20
  2............50
  3............20
  4............50
  5............20

  Ska ge resultatet:
  PhotoNr...Size
  1............20
  2............50
  3............20


  Finns det någon bra lösning på detta?
  Databas: MSSQL
  Last edited by Vinnaren; 2013-07-09, 21:36.

 • #2
  Kod:
  SELECT PhotoNr 
  	INTO #PhotoTabl 
  	FROM BlogPhoto 
  	WHERE Size <=100
  Det där borde väl funka utmärkt, förutsatt att tabellen ser ut som i ditt exempel ovan samt att det är korrekt storlek på bilderna angivet i databasen.

  Dock så skulle ovanstående fråga ge samtliga resultat enligt ditt exempel eftersom det inte finns någon bild vars storlek inte är större än 100.
  ~~~ www.fumei.net ~~~

  Kommentera


  • #3
   SilvioF - Det där hämtar ut alla bilder som har egen storlek < 100, frågan gällde summa < 100.

   Vinnaren - Du bör kunna göra på två olika sätt, men det är antagligen enklast att använda en CURSOR:

   Syntax nedan med reservation för att jag inte använt MySQL på länge och lite snabbt försökt sätta mig in i MySQL:s syntax för CURSORS.

   sql:
   DECLARE 
   PhotoNrV, SizeV, SizeSum, RowAmount int

   SET SizeSum = 0

   CREATE TEMPORARY TABLE ShowPhotos (PhotoNr int, Size int)

   DECLARE MyCur CURSOR FOR
   SELECT PhotoNr, Size FROM BlogPhoto;
   OPEN MyCur

   select FOUND_ROWS() into RowAmount;

   the_loop: LOOP

   FETCH MyCur INTO PhotoNrV, SizeV;

   -- End loop if we're through or have all we need
   IF SizeSum >= 100 OR RowAmount = 0 THEN
   BEGIN

   CLOSE MyCur;
   LEAVE the_loop;

   END;
   ELSE
   SET RowAmount = RowAmount - 1;
   END IF;

   SET SizeSum = SizeSum + SizeV

   IF SizeSum < 100
   BEGIN

   INSERT INTO ShowPhotos (PhotoNr, Size)
   VALUES (PhotoNr, SizeV)

   END

   END LOOP the_loop;

   -- Hämta ut de bilder du vill visa
   SELECT * FROM ShowPhotos

   -- Städa
   DROP TEMPORARY TABLE ShowPhotos
   Last edited by aasah; 2013-07-14, 11:42.

   Kommentera


   • #4
    Hmm.

    Borde det inte gå att lösa med en liten HAVING?[kod]SELECT PhotoNr, PhotoOrder, SUM(Size) AS summa
    FROM BlogPhoto
    HAVING SUM(Size) <=100
    GROUP BY PhotoNr, PhotoOrder
    ORDER BY PhotoOrder[/kod]mvh
    @aviddevguy

    Kommentera


    • #5
     @nders skrev: Visa inlägg
     Hmm.

     Borde det inte gå att lösa med en liten HAVING?[kod]SELECT PhotoNr, PhotoOrder, SUM(Size) AS summa
     FROM BlogPhoto
     HAVING SUM(Size) <=100
     GROUP BY PhotoNr, PhotoOrder
     ORDER BY PhotoOrder[/kod]mvh
     Nej, för i och med att du grupperar på PhotoNr så kommer du alltid att "summera" den bildens storlek, så resultatet av detta är samma som att bara jämjöra Size < 100 i en vanlig WHERE.

     (Sedan, om inte MySQL:s syntax är annorlunda mot all annan SQL så kommer having efter GROUP BY och inte före.)

     Däremot kan man laborera med en vanlig while, en parameter som avgör hur många rader vi ska plocka ut, köra successiva GROUP BY inne i slingan och ta sig fram den vägen, men jag tror inte det blir lättare än en CURSOR lösning. Alltså som pseudokod:

     Kod:
     SET PhotoAmount int = 0, SumSize int = 0, TotalPhotos int
     
     SELECT TotalPhotos = COUNT(PhotoNr) FROM BlogPhoto
     
     WHILE SumSize < 100 AND PhotoAmount < TotalPhotos 
     BEGIN
     
       SET PhotoAmount = PhotoAmount + 1
     
       SELECT SumSize = SUM(Size) FROM BlogPhoto ORDER BY PhotoNr ASC LIMIT PhotoAmount 
        -- Eller hur det nu ser ut i MySQL De första PhotoAmount bilderna
     
     END
     
     IF SumSize >= 100
       SET PhotoAmount = PhotoAmount - 1 -- Fick med en för mycket
     
     SELECT * FROM BlogPhoto ORDER BY PhotoNr ASC LIMIT PhotoAmount
     
     END
     OBS! att detta inte är MySQL-kod!

     Kommentera


     • #6
      Jag måste ha missförstått frågan - men du har nog rätt. (Dessutom har du helt rätt i att having ska var efter group by. Jag skyller på att jag har semester. )

      Dock - frågan gäller MSSQL, inte MySQL.
      @aviddevguy

      Kommentera


      • #7
       Tack, men löste det med:
       Kod:
       select
        PhotoNr
       from BlogPhoto AS p
        cross apply (
         select tot = sum(Size) from BlogPhoto AS sub
         where sub.PhotoNr<= p.PhotoNr) x
       where tot <= 100
       Kanske inte den bästa lösningen gällande prestanda, men den funkar.

       Kommentera

       Working...
       X