Skrev en smidig text till md5-konverterare som jag använder en hel del själv och tänkte dela med mig av den då den har varit till stor nytta för mig och kanske då också kan glädja andra.

Ladda hem den nedanför (i "Bifogade filer") eller använd koden nedan.

PHP-kod:
<?php

    
/*
    *    AJAX/PHP Text to MD5 converter
    *    Written by Christian Lundahl
    *    christian.lundahl@gmx.com
    *
    *    Feel free to use, modify or redistribute
    *    this script in its whole or in parts
    *    as long as this text is left intact.
    */

    
if(@$_GET["string"] != "") {
    
        
$string $_GET["string"];
        echo 
md5($string);
        
    } else {
        
        
?>
        
        <!DOCTYPE html>
        
        <html>
        
            <head>
            
                <title>Text to MD5 converter</title>
                
                <script type="text/javascript">
                
                    function loadXMLDoc() {
                        
                        var inString = document.getElementById('input').value;
                    
                        var xmlhttp;
                        if (window.XMLHttpRequest) {
                            xmlhttp=new XMLHttpRequest();
                        } else {
                                xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
                        }
                        
                        xmlhttp.onreadystatechange=function() {
                            if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200) {
                                    document.getElementById('output').innerHTML=xmlhttp.responseText;
                            }
                        }
                        
                        if(inString!='') {
                            xmlhttp.open("GET", "string2md5.php?string=" + inString, true);
                            document.getElementById('inputdisp').innerHTML=inString;
                            xmlhttp.send();
                        } else {
                            document.getElementById('output').innerHTML='---';
                            document.getElementById('inputdisp').innerHTML='---';
                        }
                        
                    }
                
                
                </script>
            
            </head>
            
            <body>
            
                <input type="text" id="input" onkeyup="javascript:loadXMLDoc();" /><br />
                <br />
                <code>
                    TXT: <span id="inputdisp">---</span><br />
                    MD5: <span id="output">---</span>
                </code>
                <small>
                    <br />
                    <br />
                    <i>Written in AJAX/PHP by <a href="mailto:christian.lundahl@gmx.com">Christian Lundahl</a></i>
                </small>
            
            </body>
        
        </html>
        
        <?php

    
}

?>
Bifogade filer