Meddelande

Minska
No announcement yet.

Hur skall webbämnen läras ut i framtidens gymnasieskola?

Minska
X
 • Filter
 • Klockan
 • Show
Clear All
new posts

 • Hur skall webbämnen läras ut i framtidens gymnasieskola?

  Hej

  Jag är ämnesexpert åt Skolverket inför Gy -11 reformen. Jag har huvudansvar för alla webb-relaterade kursplaner som skall skrivas, innehåll, syfte, betygskriterier. Jag har skrivit om detta på min blogg idag och hänvisar bl.a. hit för ytterligare diskussion.

  Så här skrev jag i min ingress:

  Hur skall framtidens skola utbilda elever i webbutveckling? Vad skall kurserna heta och vad skall de innehålla? Dessa frågor skall jag försöka besvara åt Skolverket, i dialog med mina referensgrupper och kollegor. Helt klart är i vart fall att jag vill åstadkomma förändring, såväl i förhållande till vad vi har idag och vad som föreslogs inför den stoppade Gy-07 reformen. Front end utveckling är numera oerhört mycket mer än bara "webbdesign" och aldrig har det varit så tydligt hur man gör sina elever en björntjänst om man försöker undvika att lära dem att koda för hand. Samtidigt har tekniker som AJAX, multi-touch (iPhone) och rörelsesensorer (Nintendo Wii) visat hur användargränssnittet i sig står i fokus mer än någonsin — det måste få en dedikerad kurs, som handlar lika mycket om användbarhet och interaktion, såväl som skönhet och grafisk design.
  Jag föreslår tre specifika ämnen:
  1. Webbutveckling (front end)
  2. Gränssnittsdesign
  3. Webbprogrammering

  Frontpage skall köras ut och standarder, semantisk kod och tillgänglighet skall bli obligatoriskt - om jag får bestämma!

 • #2
  Högre kvalitet på webb-utbildningen på gymnasiet, utan att det kostar något?

  Ett stort problem för IT-kurserna på dagens gymnasium är att de inte är tillräckligt relevanta. I sig skapar de varken jobb eller högskolebehörighet. Mig veterligen kräver inga högskolor att deras IT-studenter skall ha läst webbdesign eller databashantering, eller någon annan kurs i datorteknik. (Däremot är de förtvivlade över nya studenters oförmåga att läsa sammanhängande text eller formulera sig formellt.) För att höja statusen på gymnasiets webb-utbildning vill jag göra innehållet mer väldefinierat och godkänt av OWEA, W3C:s grupp för utbildning.
  Läs gärna resten av min senaste blogg-post på keryx.se/blogg-59 och kom ihåg att jag uppskattar all feed-back.

  Kommentera


  • #3
   Ska jag vara ärlig så tror jag inte att kursplanerna är det stora problemet, utan i många fall lärarna. Visserligen behövs kursplanerna säkerligen göras om och i samband med det göra det enkelt att tolka dem, vilket är ett stort problem idag.

   Men hur bra man än gör kursplanen så är det ju ändå läraren som skall lära ut det. Väldigt många av de lärare som undervisar i webbdesign idag håller inte måttet. Oavsett kursplan. Tyvärr.

   Därför måste man även se till att lärarna håller en tillräckligt hög kvalitet för att man ska få ut något av en ny förbättrad kursplan.

   Kommentera


   • #4
    Trots att intresset hittills varit noll, så fortsätter jag denna tråd. Ett nytt inlägg är skriver med ryubriken "Hej då Webbdesign" http://keryx.se/blogg-60

    Jag vill verkligen ha respons, så kommentera gärna här.

    Jag citerar min ingress:

    Gymnsieskolan idag har ett ämne som heter webbdesign. Ämnesnamnet leder mångas tankar till grafisk design enbart, och många läroböcker utgår fortfarande från Frontpage. Samtidigt skall eleven kunna "satser, funktioner och syntax" i "beskrivningsspråket", vilket gör att man inte kan ignorera handkodning av HTML och CSS. Det blir mer och mer klart att detta är två delvis skilda kompetenser i yrkeslivet, att olika lärare behandlar kursen med olika innehåll och att eleverna ofta förvånas över delar av innehållet. Koppla detta till undervisning som i värsta fall inte ändrats på 10 år och vi har problem, samtidigt som datorindustrin som helhet genomgår ett paradigmskifte. Ämnet måste så i grunden ändras att kontinuiteten med dagens kurs inte är självklar. Ett första steg är att dela det i två ämnen. Med ord och filmer skall här jag försöka förklara varför och hur.
    På min bloggsida finns det alltså massor av filmer som berör framtidens datorer och webb. Även om du inte vill diskutera utbildning, så kan de vara intressanta.

    Kommentera


    • #5
     Ledel skrev: Visa inlägg
     Ska jag vara ärlig så tror jag inte att kursplanerna är det stora problemet, utan i många fall lärarna. Visserligen behövs kursplanerna säkerligen göras om och i samband med det göra det enkelt att tolka dem, vilket är ett stort problem idag.
     Jag har en trestegsstrategi
     1. Kursplaner
     2. Läromedel
     3. Lärare

     Kommentera


     • #6
      > Jag föreslår tre specifika ämnen:
      > Webbutveckling (front end)
      > Gränssnittsdesign
      > Webbprogrammering

      Om jag får spåna fritt lite så känns det som att du är på rätt väg, men om jag får komma med mina egna tankar och idéer:

      En lista med "roller", med "namnval" som inte är särskilt genomtänkta alls..

      * Gränssnittsdesigner - Den här punkten är extremt viktig, att kunna konstruera ett gränssnitt som är enkelt att använda. Ingen kod här
      * "Grafisk designer" - Den här punkten är mindre viktig, att kunna göra en design som inte ser ut som stryk. Rent visuellt bara, ingen kod
      * "Webbutvecklare" (front end) - Den här punkten är extremt viktig, att kunna konstruera en site med hjälp av befintliga, accepterade webbstandarder (HTML, CSS, i viss mån EcmaScript), troligtvis ifrån en färdig layout som en Gränssnittsdesigner och en "Grafisk designer" knepat ihop
      * Webbprogrammerare (front end) - Den här punkten är ganska viktig, att kunna ge en site funktioner med någon form av exekverande språk, antingen på klienten (främst EcmaScript) eller på servern (t.ex. ASP.NET, php, perl eller liknande. Gammalt skrot som ASP och PHP 4 borde vara totalt förbjudna, bara uppdaterade tekniker bör tillåtas.)
      * Webbprogrammerare (back end) - Den här punkten är mindre viktig, att kunna ge en site funktioner för access till databaser, cronjob, osv.

      De där rollerna tänker jag på om vi pratar webbdesign. Sedan kan man mycket väl tänka sig att man kan kombinera flera roller, men jag tycker att man bör hålla dem ganska åtskilda när man lär ut.

      Anledningen till att jag särat på gränssnittsdesigner till två roller är att gränssnittets användarvänlighet väldigt, väldigt ofta kommer i skymundan. Vem ska tänka på saker såsom kontraster, tillgänglighet för handikappade, att mått på textstorlekar inte anges i pixlar? Vem ska fundera över hur man gör ett formulär så enkelt som möjligt att fylla i? Hur man ska kunna navigera på sidan på ett bra sätt, och kunna behålla överblicken? Fungerar siten med flash avslaget och scripts avaktiverade?

      Sedan har jag särat lite på webbprogrammerare, jag tänker mig något i stil med att den som sysslar med front end har sin information tillgänglig, men ska presentera den i det gränssnitt han har fått. Att se till att t.ex. AJAX och liknande fungerar, formulär fungerar etc. Den som sysslar med backend kör mer med att behandla data, hämta data, ev. cronjobs som ska köras, webservices etc. Två roller som mycket väl kan innehas av samma person, men är nog nyttigt att dela på under utbildningen.

      Webbutvecklare anser jag mer eller mindre enbart sysslar med att knacka HTML och CSS, möjligtvis knåpa ihop lite enkla scripts. Kan ev. tänkas vara den som skär till de bilder han fått.

      Dessutom, när det gäller webbprogrammeringen, säkerhet bör vara en ganska viktig bit där, t.ex. sådant som att man aldrig, aldrig ska "sätta ihop" SQL-frågor dynamiskt (man ska använda parameteriserade frågor), risken för XSS-attacker eller hur man bäst förvarar ett lösenord.

      Att skriva sådana här saker så de är aktuella är nog svårt, men önskvärt är ju att man ställer krav på att en viss mjukvara inte ska krävas för att kunna uppfylla målen (där får t.ex. frontpage stryk på foten), och att man ställer krav på att eleverna lär sig sakerna ifrån grunden (alla visuella hjälpmedel för t.ex. HTML får stryk på foten, handknackning, utan CSS, ska det vara ifrån början), och att ej uppdaterade tekniker ej får användas (t.ex. gamla ASP, ASP.NET 1.0/1.1, eller PHP 4.)

      Själv betraktar jag den utbildning som gymnasieskolan levererar i nuläget som skräp, vete sjutton om den ens någon gång har varit aktuell. Om man börjar se ämnet/ämnena som yrkeslivsorienterade och ser till att hålla sig uppdaterade så kommer dock saken i ett annat ljus..

      (Vem sjutton vill anställa någon som designar med tabeller, skriv fulhackande asp-kod, gör små irriterande flash-knappar och inte vet skillnaden mellan HTML och XHTML?)

      Jag skulle nog börja i den änden att ta reda på vad för kunskaper som efterfrågas på arbetsmarknaden, och fråga de potentiella arbetsgivarna vad de vill att skolan ska utbilda

      Kommentera


      • #7
       Vi är överens

       Det finns få definitiva rågångar mellan jobben i webb-branschen. Du beskriver ett antal kompetenser, som jag tror mig ha fångat upp fast under tre rubriker. Skolformen tillåter knappast mer.

       Att få in saker som standarder, tillgänglighet, säkerhet och användbarhet är min ambition. Det kommer bli betygskriterier!

       Kommentera


       • #8
        Mjo, det är mycket flytande (själv pysslar jag vid behov med alltihopa, även om jag är kass på allt vad layout heter..), men jag ville mest betona att även inom t.ex. ämnet "gränssnittsdesign" så tycker jag att det vore klokt att göra ganska vattentäta skott mellan dels det grafiska/visuella/estetiska och det funktionella, inledningsvis.

        Mjo, standarder, tillgänglighet, säkerhet och användbarhet håller jag med dig om, fick den känslan när jag kollade på din sida. Men när det gäller standarder så finns det inte standarder på allt, t.ex serverspråk. Någon form av "klausul" för "de-facto standarder" där kan vara intressant? (Så slipper man att programmeringsläraren som kan C lär alla att knacka CGI i C..)

        Kommentera


        • #9
         Standarder finns förvissa inte på serversidan (om man inte räknar ANSI SQL...) men det finns en ganska väletablerad massa av "best practice" riktlinjer, typ separering av logik, aldrig lita på användardata, undvika globala variabler, etc.

         Kommentera


         • #10
          Mjo, jag tänkte mer på valet av språk, vilket man bör hålla öppet, sånär som på att det bör vara någonting som är någon typ av "de facto standard" med lite framtid i alla fall. Python, PHP 5, ASP.NET 2.0/3.0/3.5, Perl osv kvalar in där, men inte t.ex. C, ASP, PHP 4 osv.

          (Det är inte många som har någon nytta av att de kan knacka PHP 4 när PHP 5 finns, eller att man kan knacka CGI i C när Perl finns)

          Kommentera


          • #11
           Ärligt talat tror jag (tog studenten i somras) att du inte bör ta bort kursen Webbdesign (A i alla fall). På gymnasieskolan jag gick på väljer eleverna numer I-val i ettan. Många elever vill ju kanske göra sin egen webbsida, men vilken kurs skall välja då? Eleven har troligtvis INGEN aning om vad som passar denne; knacka HTML/ASP.NET eller leka i Photoshop?

           I så fall vill jag nog ha en "Introduktion till webbutveckling" på 50 gymnasiepoäng, där de får (i) leka i Photoshop, (ii) knacka HTML och (iii) få reda på VAD man kan göra med ASP.NET/PHP och så vidare och vid tid testa något lätt. Efter detta kan man få möjlighet att välja nästa kurs.. Hur skolorna skall sköta så här "sena" vidareval är en annan femma, men jag tror eleverna måste introduceras till webben för att kunna välja rätt.

           Kommentera

           Working...
           X