Meddelande

Minska
No announcement yet.

Lägga till att den sparar beskurna bilden

Minska
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Show
Clear All
new posts

 • Lägga till att den sparar beskurna bilden

  Har denna klassen och den laddar upp en bild och beskär den men den sparar INTE den nya omgjorda bilden. Kan någon hjälpa mig att få in det i denna klassen. Jag är kass på klasser. Hitta den här:
  http://fengyuanchen.github.io/cropper - sen leta efter crop-avatar under example när ni laddat ner den.

  Kod:
  class CropAvatar {
   private $src;
   private $data;
   private $dst;
   private $type;
   private $extension;
   private $msg;
  
   function __construct($src, $data, $file) {
    $this -> setSrc($src);
    $this -> setData($data);
    $this -> setFile($file);
    $this -> crop($this -> src, $this -> dst, $this -> data);
   }
  
   private function setSrc($src) {
    if (!empty($src)) {
     $type = exif_imagetype($src);
  
     if ($type) {
      $this -> src = $src;
      $this -> type = $type;
      $this -> extension = image_type_to_extension($type);
      $this -> setDst();
     }
    }
   }
  
   private function setData($data) {
    if (!empty($data)) {
     $this -> data = json_decode(stripslashes($data));
    }
   }
  
   private function setFile($file) {
    $errorCode = $file['error'];
  
    if ($errorCode === UPLOAD_ERR_OK) {
     $type = exif_imagetype($file['tmp_name']);
  
     if ($type) {
      $extension = image_type_to_extension($type);
      $src = 'img/' . date('YmdHis') . '.original' . $extension;
  
      if ($type == IMAGETYPE_GIF || $type == IMAGETYPE_JPEG || $type == IMAGETYPE_PNG) {
  
       if (file_exists($src)) {
        unlink($src);
       }
  
       $result = move_uploaded_file($file['tmp_name'], $src);
  
       if ($result) {
        $this -> src = $src;
        $this -> type = $type;
        $this -> extension = $extension;
        $this -> setDst();
       } else {
         $this -> msg = 'Failed to save file';
       }
      } else {
       $this -> msg = 'Please upload image with the following types: JPG, PNG, GIF';
      }
     } else {
      $this -> msg = 'Please upload image file';
     }
    } else {
     $this -> msg = $this -> codeToMessage($errorCode);
    }
   }
  
   private function setDst() {
    $this -> dst = 'img/' . date('YmdHis') . '.png';
   }
  
   private function crop($src, $dst, $data) {
    if (!empty($src) && !empty($dst) && !empty($data)) {
     switch ($this -> type) {
      case IMAGETYPE_GIF:
       $src_img = imagecreatefromgif($src);
       break;
  
      case IMAGETYPE_JPEG:
       $src_img = imagecreatefromjpeg($src);
       break;
  
      case IMAGETYPE_PNG:
       $src_img = imagecreatefrompng($src);
       break;
     }
  
     if (!$src_img) {
      $this -> msg = "Failed to read the image file";
      return;
     }
  
     $size = getimagesize($src);
     $size_w = $size[0]; // natural width
     $size_h = $size[1]; // natural height
  
     $src_img_w = $size_w;
     $src_img_h = $size_h;
  
     $degrees = $data -> rotate;
  
     // Rotate the source image
     if (is_numeric($degrees) && $degrees != 0) {
      // PHP's degrees is opposite to CSS's degrees
      $new_img = imagerotate( $src_img, -$degrees, imagecolorallocatealpha($src_img, 0, 0, 0, 127) );
  
      imagedestroy($src_img);
      $src_img = $new_img;
  
      $deg = abs($degrees) % 180;
      $arc = ($deg > 90 ? (180 - $deg) : $deg) * M_PI / 180;
  
      $src_img_w = $size_w * cos($arc) + $size_h * sin($arc);
      $src_img_h = $size_w * sin($arc) + $size_h * cos($arc);
  
      // Fix rotated image miss 1px issue when degrees < 0
      $src_img_w -= 1;
      $src_img_h -= 1;
     }
  
     $tmp_img_w = $data -> width;
     $tmp_img_h = $data -> height;
     $dst_img_w = 220;
     $dst_img_h = 220;
  
     $src_x = $data -> x;
     $src_y = $data -> y;
  
     if ($src_x <= -$tmp_img_w || $src_x > $src_img_w) {
      $src_x = $src_w = $dst_x = $dst_w = 0;
     } else if ($src_x <= 0) {
      $dst_x = -$src_x;
      $src_x = 0;
      $src_w = $dst_w = min($src_img_w, $tmp_img_w + $src_x);
     } else if ($src_x <= $src_img_w) {
      $dst_x = 0;
      $src_w = $dst_w = min($tmp_img_w, $src_img_w - $src_x);
     }
  
     if ($src_w <= 0 || $src_y <= -$tmp_img_h || $src_y > $src_img_h) {
      $src_y = $src_h = $dst_y = $dst_h = 0;
     } else if ($src_y <= 0) {
      $dst_y = -$src_y;
      $src_y = 0;
      $src_h = $dst_h = min($src_img_h, $tmp_img_h + $src_y);
     } else if ($src_y <= $src_img_h) {
      $dst_y = 0;
      $src_h = $dst_h = min($tmp_img_h, $src_img_h - $src_y);
     }
  
     // Scale to destination position and size
     $ratio = $tmp_img_w / $dst_img_w;
     $dst_x /= $ratio;
     $dst_y /= $ratio;
     $dst_w /= $ratio;
     $dst_h /= $ratio;
  
     $dst_img = imagecreatetruecolor($dst_img_w, $dst_img_h);
  
     // Add transparent background to destination image
     imagefill($dst_img, 0, 0, imagecolorallocatealpha($dst_img, 0, 0, 0, 127));
     imagesavealpha($dst_img, true);
  
     $result = imagecopyresampled($dst_img, $src_img, $dst_x, $dst_y, $src_x, $src_y, $dst_w, $dst_h, $src_w, $src_h);
  
     if ($result) {
      if (!imagepng($dst_img, $dst)) {
       $this -> msg = "Failed to save the cropped image file";
      }
     } else {
      $this -> msg = "Failed to crop the image file";
     }
  
     imagedestroy($src_img);
     imagedestroy($dst_img);
    }
   }
  
   private function codeToMessage($code) {
    $errors = array(
     UPLOAD_ERR_INI_SIZE =>'The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini',
     UPLOAD_ERR_FORM_SIZE =>'The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form',
     UPLOAD_ERR_PARTIAL =>'The uploaded file was only partially uploaded',
     UPLOAD_ERR_NO_FILE =>'No file was uploaded',
     UPLOAD_ERR_NO_TMP_DIR =>'Missing a temporary folder',
     UPLOAD_ERR_CANT_WRITE =>'Failed to write file to disk',
     UPLOAD_ERR_EXTENSION =>'File upload stopped by extension',
    );
  
    if (array_key_exists($code, $errors)) {
     return $errors[$code];
    }
  
    return 'Unknown upload error';
   }
  
   public function getResult() {
    return !empty($this -> data) ? $this -> dst : $this -> src;
   }
  
   public function getMsg() {
    return $this -> msg;
   }
  }
  
  $crop = new CropAvatar(
   isset($_POST['avatar_src']) ? $_POST['avatar_src'] : null,
   isset($_POST['avatar_data']) ? $_POST['avatar_data'] : null,
   isset($_FILES['avatar_file']) ? $_FILES['avatar_file'] : null
  );
  
  $response = array(
   'state' => 200,
   'message' => $crop -> getMsg(),
   'result' => $crop -> getResult()
  );
  
  echo json_encode($response);
  Jag bara ÄR ...... hur ska man annars vara?!?

 • #2
  Var inget. Den sparade tydligen bilden. Haha! Sorry
  Jag bara ÄR ...... hur ska man annars vara?!?

  Kommentera


  • #3
   Förresten VAR skriver man och HUR om man vill radera originalbilden?
   Jag bara ÄR ...... hur ska man annars vara?!?

   Kommentera

   Working...
   X