Meddelande

Minska
No announcement yet.

Hämta värden från en array

Minska
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Show
Clear All
new posts

 • Hämta värden från en array

  Hej

  Detta är lite av en uppföljningsfråga
  Jag för söker göra en DAL class med mysqli

  Så här ser den ut
  PHP-kod:
  class database {
      static 
  $connect=FALSE;
      
      function 
  __construct() {
          
          if(
  self::$connect===FALSE){
              
  self::$connect=new mysqli(DBHOST,DBUSER,DBPASSW,DBASE)or die("Kan inte ansluta");
              
          }
          
          if(
  self::$connect->connect_error){
              die(
  "Får ej kontakt med databasen");
                  
          }
  }

      function 
  dbselect($sql){ 
          if(!
  $res=self::$connect->query($sql)){
              echo 
  $sql;
              die(
  'Query error ' self::$connect->error '-' self::$connect->errno);
              return 
  FALSE;
          }
          
  $number_rows=$res->num_rows;
          
          if(
  $number_rows==0){
              return 
  FALSE;
          }
          elseif(
  $number_rows==1){
              return 
  $res->fetch_assoc();
          }
          elseif(
  $number_rows>1){
              while(
  $row=$res->fetch_assoc()){;
                 
  $results[]=$row;    
              }
              return 
  $results;
              
              
          }
      }
      

  Jag skulle vilja hämta det så här

  PHP-kod:
  function lbokfmtrl(){
      $dbops=new database();
      $FormSize=array("W"=>485,"C1"=>345,"C2"=>140);
      $wdate=time()-(57*24*60*60);
      $Y=date("Y",$wdate);
      $M=date("m",$wdate);
      $warning=$Y."-".$M."-01";

      $sql="SELECT K.Kund_ID AS kid, K.Namn AS namn, K.Kundnr AS knr FROM tblKund AS K WHERE K.Kund_ID NOT IN (SELECT KundID FROM tblLBokf WHERE Period>='".$warning."') AND Avslutad = FALSE ORDER BY K.Kundnr ASC";    

      ?>
              <table id="alertlist" style="width: <?php echo $FormSize[W]?>px;">
            <tbody>
              <tr>
                <th colspan="2">Kunder med sent månadsmaterial
                </th>
              </tr>
              <tr>
                <td class="subrubr">Kund
                </td>
                <td class="subrubr">Senaste Period
                </td>
              </tr>
              <?php
              $res
  =$dbops->dbselect($sql);
              
  var_dump($res);
              foreach(
  $res as $rows){
                      
  $rowstyle=($altstyle == "class=\"alt\"" "");
                      print 
  "<tr $rowstyle>";
                      print 
  "<td style=\"width:".$FormSize['C1']."px;\"><a href=\"material.php?action=2\" class=\"lista\">" $rows->knr " - " $rows->namn ."</a>";
                      print 
  "</td>";
                      
  $sql2="SELECT MAX(Period) AS Per FROM tblLBokf WHERE KundID=".$rows->kid;
                      
  $subres=$dbops->dbselect($sql2);
                      print 
  "<td style=\"width:".$FormSize['C2']."px;\">";
                      if (!
  $subres){
                              
  periodFormat($subres);
                      }
                      else {
                              print 
  "Uppgift saknas";
                      }
                      print 
  "</td>";
                      print 
  "</tr>";
                      
  $altstyle++;
              }
              
             
  ?>
            </tbody>
          </table>
          <?php
      
  }
  Men det går inte för resultatet verkar bli en array med en under array då jag hämtar 3 uppgifter från databasen.

  resultatet av ovan kod ser ni här
  http://experio.myqnapcloud.com/solboadmin/

  Vill ju bara kunna hämta på samma sätt som om jag hade myqli_fetch_assoc() direkt i koden eller går inte det?
  Med vänlig hälsning

  Clownen

 • #2
  Kanske att de 2 sista raderna i nedre koden

  <?php
  }

  ska tas bort. Det verkar som en början på något utan slut och slut på något annat.

  }

  kanske ska placeras högre upp och

  <?php

  ska tas bort.

  Kommentera


  • #3
   Tar tillbaka en del av det jag skrev här: http://www.webforum.nu/showthread.php?t=194643#2

   I din dbselect-metod bör du när bara en rad returneras från databasen returnera en array med bara ett element (resultatet från databasen). Du behöver inte skilja mellan 1 rad och fler än 1 rad. Skriv om
   PHP-kod:
   elseif($number_rows==1){
       return 
   $res->fetch_assoc();
   }
   elseif(
   $number_rows>1){
       while(
   $row=$res->fetch_assoc()){;
           
   $results[]=$row;    
       }
       return 
   $results;

   till det här
   PHP-kod:
   else {
       
   $results = array();
       while (
   $row $res->fetch_assoc()) {
           
   $results[] = $row;
       }

   Ser att du i koden använder skrivsättet $rows->kid. Om du vill göra det ska du använda fetch_object() istället för fetch_assoc(). Använder du fetch_assoc() ska du istället skriva $rows['kid'].

   Du behöver också tänka på vad som händer om din SQL-fråga returnerar 0 rader. I dagsläget returnerar din metod FALSE när detta inträffar. Det kommer att innebära att din foreach-loop generar ett felmeddelande av typen E_WARNING ("Invalid argument supplied for foreach"). Om du istället helt låter bli att kolla hur många rader som SQL-frågan returnerade och bara loopar igenom resultatet så kommer din metod då att returnera en tom array vid de tillfällen som SQL-frågan returnerar 0 rader. Detta kan hanteras av foreach utan felmeddelanden (loopen körs då inte alls).

   Alltså, i din dbselect-metod kan du ha så här:
   PHP-kod:
   function dbselect($sql){ 
       if(!
   $res=self::$connect->query($sql)){
           echo 
   $sql;
           die(
   'Query error ' self::$connect->error '-' self::$connect->errno);
           return 
   FALSE// Den här raden behövs inte eftersom du kör die på raden ovanför ;)
       
   }
       
   $results = array();
       while(
   $row=$res->fetch_assoc()){
           
   $results[]=$row;    
       }
       return 
   $results;

   "Det finns tre sorters lögn; vanlig lögn, förbannand lögn och statistik" - Mark Twain

   Kommentera


   • #4
    Stort TACK!!!
    Nu verkar det fungera, tycker att jag provat denna lösning tidigare men har väl inte varit så metodisk i min debugg
    Nu är det bara underfrågan som inte lirar riktigt
    Kan jag använda samma instans i underfrågan som i första SELECT?
    Med vänlig hälsning

    Clownen

    Kommentera


    • #5
     Jester73 skrev: Visa inlägg
     Nu är det bara underfrågan som inte lirar riktigt
     Kan jag använda samma instans i underfrågan som i första SELECT?
     Ja det ska gå bra. Däremot ser din kod lite konstig ut här:
     PHP-kod:
     if (!$subres){
         
     periodFormat($subres);

     Vad du säger är att om anropet till dbselect() returnerar FALSE så ska periodFormat() anropas med FALSE som argument till funktionen. Är det verkligen så du menar? Jag tror att du vill ta bort utropstecknet
     "Det finns tre sorters lögn; vanlig lögn, förbannand lögn och statistik" - Mark Twain

     Kommentera

     Working...
     X