Meddelande

Minska
No announcement yet.

Kan inte ändra texten i koden?

Minska
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Show
Clear All
new posts

 • Kan inte ändra texten i koden?

  Jag försöker ändra lite i en Wordpress plugin. Men om jag ändrar något i texten så skickas e-post meddelandet inte iväg.

  Det jag vill ändra är texten som syns i e-post meddelandet t.ex. ämnet som nu är "Subscription/Contact form submitted". Sen även texten där det stå "Phone" ska ju vara telefon osv. Någon som vet vad jag ska göra för att kunna ändra texten?

  PHP-kod:
  <?php
  /* Admin Notification for Layered Popups */
  class ulp_mail_class {
      var 
  $default_popup_options = array(
          
  "mail_enable" => "off",
          
  "mail_email" => ""
      
  );
      function 
  __construct() {
          if (
  is_admin()) {
              
  add_action('ulp_popup_options_show', array(&$this'popup_options_show'));
              
  add_action('ulp_subscribe', array(&$this'subscribe'), 102);
              
  add_filter('ulp_popup_options_check', array(&$this'popup_options_check'), 101);
              
  add_filter('ulp_popup_options_populate', array(&$this'popup_options_populate'), 101);
              
  add_filter('ulp_use_mailing', array(&$this'use_mailing'), 101);
          }
      }
      function 
  use_mailing($_use) {
          return 
  true || $_use;
      }
      function 
  popup_options_show($_popup_options) {
          
  $popup_options array_merge($this->default_popup_options$_popup_options);
          echo 
  '
                  <h3>'
  .__('Admin Notification Parameters''ulp').'</h3>
                  <table class="ulp_useroptions">
                      <tr>
                          <th>'
  .__('Enable mailing''ulp').':</th>
                          <td>
                              <input type="checkbox" id="ulp_mail_enable" name="ulp_mail_enable" '
  .($popup_options['mail_enable'] == "on" 'checked="checked"' '').'"> '.__('Send details to admin''ulp').'
                              <br /><em>'
  .__('Please tick checkbox if you want to receive submitted contact details by e-mail.''ulp').'</em>
                          </td>
                      </tr>
                      <tr>
                          <th>'
  .__('Admin e-mail address''ulp').':</th>
                          <td>
                              <input type="text" id="ulp_mail_email" name="ulp_mail_email" value="'
  .esc_attr($popup_options['mail_email']).'" class="widefat">
                              <br /><em>'
  .__('Enter your e-mail address. Submitted contact details will be sent to this e-mail address. You can set several comma-separated e-mails.''ulp').'</em>
                          </td>
                      </tr>
                  </table>'
  ;
      }
      function 
  popup_options_check($_errors) {
          
  $errors = array();
          
  $popup_options = array();
          foreach (
  $this->default_popup_options as $key => $value) {
              if (isset(
  $_POST['ulp_'.$key])) {
                  
  $popup_options[$key] = stripslashes(trim($_POST['ulp_'.$key]));
              }
          }
          if (isset(
  $_POST["ulp_mail_enable"])) $popup_options['mail_enable'] = "on";
          else 
  $popup_options['mail_enable'] = "off";
          if (
  $popup_options['mail_enable'] == 'on') {
              
  $emails explode(','$popup_options['mail_email']);
              
  $emails_found false;
              
  $emails_invalid false;
              foreach (
  $emails as $email) {
                  
  $email trim($email);
                  if (!empty(
  $email)) {
                      if (!
  preg_match("/^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,9})$/i"$email)) $emails_invalid true;
                      else 
  $emails_found true;
                  }
              }
              if (!
  $emails_found$errors[] = __('Admin e-mail must be valid e-mail address.''ulp');
              else if (
  $emails_invalid$errors[] = __('Admin e-mail must be valid e-mail address.''ulp');
          }
          return 
  array_merge($_errors$errors);
      }
      function 
  popup_options_populate($_popup_options) {
          
  $popup_options = array();
          foreach (
  $this->default_popup_options as $key => $value) {
              if (isset(
  $_POST['ulp_'.$key])) {
                  
  $popup_options[$key] = stripslashes(trim($_POST['ulp_'.$key]));
              }
          }
          if (isset(
  $_POST["ulp_mail_enable"])) $popup_options['mail_enable'] = "on";
          else 
  $popup_options['mail_enable'] = "off";
          return 
  array_merge($_popup_options$popup_options);
      }
      function 
  subscribe($_popup_options$_subscriber) {
          global 
  $ulp;
          
  $popup_options array_merge($this->default_popup_options$_popup_options);
          if (
  $popup_options['mail_enable'] == 'on') {
              
  $body __('Subscription/Contact form submitted.''ulp').'<br /><br />
                  '
  .(empty($_subscriber['name']) ? '' '<strong>'.__('Name''ulp').':</strong> '.esc_attr($_subscriber['name']).'<br />').'
                  <strong>'
  .__('E-mail''ulp').':</strong> '.esc_attr($_subscriber['email']).'<br />
                  '
  .(empty($_subscriber['phone']) ? '' '<strong>'.__('Phone #''ulp').':</strong> '.esc_attr($_subscriber['phone']).'<br />').'
                  <strong>'
  .__('IP''ulp').':</strong> '.$_SERVER['REMOTE_ADDR'].'<br />
                  <strong>'
  .__('Popup''ulp').':</strong> '.esc_attr($popup_options['title']).'<br />
                  <strong>'
  .__('URL''ulp').':</strong> '.$_SERVER['HTTP_REFERER'].'<br />
                  '
  .(empty($_subscriber['message']) ? '' '<strong>'.__('Message''ulp').':</strong><br />'.str_replace(array("\r""\n"), array("""<br />"), esc_attr($_subscriber['message'])).'<br />').'<br />
                  '
  .__('Thanks,''ulp').'<br />Layered Popups';
              
  $mail_headers "Content-Type: text/html; charset=utf-8\r\n";
              
  $mail_headers .= "Reply-To: ".(empty($_subscriber['name']) ? esc_attr($_subscriber['email']) : esc_attr($_subscriber['name']))." <".esc_attr($_subscriber['email']).">\r\n";
              if (isset(
  $ulp)) {
                  
  $mail_headers .= "From: ".(empty($ulp->options['from_name']) ? esc_attr($ulp->options['from_email']) : esc_attr($ulp->options['from_name']))." <".esc_attr($ulp->options['from_email']).">\r\n";
              }
              
              
  $mail_emails explode(','$popup_options['mail_email']);
              foreach (
  $mail_emails as $mail_email) {
                  
  $mail_email trim($mail_email);
                  if (!empty(
  $mail_email)) {
                      if (
  preg_match("/^[_a-z0-9-]+(\.[_a-z0-9-]+)*@[a-z0-9-]+(\.[a-z0-9-]+)*(\.[a-z]{2,9})$/i"$mail_email)) {
                          
  wp_mail($mail_email__('Subscription/Contact form submitted''ulp'), $body$mail_headers);                    
                      }
                  }
              }
          }
      }
  }
  $ulp_mail = new ulp_mail_class();
  ?>
  Last edited by Akerlundh; 2014-09-09, 10:04.
  Lögnen är vackrare än sanningen, men framförallt roligare! Sökmotoroptimering

 • #2
  __() är WordPress översättningsfunktion, och strängen som skickas med som argument 1 är det som används som msgid i språkfilerna. Ändrar du den strängen kommer den alltså inte hitta någon msgid som överensstämmer med strängen.

  Antingen kan du skippa anropet till översättningsfunktionen, och hårdkoda in texter på svenska, men då kommer det vara svenska även om du i framtiden vill kunna ha stöd för flera språk på din webbplats.
  Exempel:
  Kod:
  wp_mail($mail_email, __('Subscription/Contact form submitted', 'ulp'), $body, $mail_headers);
  ändras till
  Kod:
  wp_mail($mail_email, 'Kontaktformuläret skickat', $body, $mail_headers);

  Det andra alternativet är att skapa en svensk språkfil till pluginet. Språkfilerna ligger i sökvägen %wordpress_root%/wp-content/plugins/%plugin_name%/lang.
  Exempel:
  Fil: ulp-sv_SE.po
  Kod:
  msgid "Subscription/Contact form submitted"
  msgstr "Kontaktformulär skickat"
  "Det finns tre sorters lögn; vanlig lögn, förbannand lögn och statistik" - Mark Twain

  Kommentera

  Working...
  X