Meddelande

Minska
No announcement yet.

Överföra filer till visst mapp på server med VB Net 2010?

Minska
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Show
Clear All
new posts

 • Överföra filer till visst mapp på server med VB Net 2010?

  Hur skall jag ändra i denna koden för att få filerna överförda till ett visst
  underbilbiotek på ftp servern med Visual Basic Net 2010?

  Nu kommer hela tiden felmeddelandet Serverinställningarna är felaktiga, kolla dem! Kan nån hjälpa?

  Koden:

  Kod:
     Dim request = DirectCast(WebRequest.Create(LabelOption3.Text + "/" + LabelOption5.Text + DirTreeView.SelectedNode.Text), FtpWebRequest) 
   
      request.Credentials = New NetworkCredential(LabelOption.Text, LabelOption2.Text) 
      request.Method = WebRequestMethods.Ftp.ListDirectory 
      Try 
        Using response2 As FtpWebResponse = DirectCast(request.GetResponse(), FtpWebResponse) 
          Dim myFTPRequest As FtpWebRequest = CType(WebRequest.Create(LabelOption3.Text + "/" + LabelOption5.Text + DirTreeView.SelectedNode.Text), FtpWebRequest) 
          myFTPRequest.KeepAlive = True 
          myFTPRequest.UseBinary = True 
          myFTPRequest.Method = WebRequestMethods.Ftp.MakeDirectory 
          myFTPRequest.Credentials = New NetworkCredential(LabelOption.Text, LabelOption2.Text) 
          Dim myFTPResponse As FtpWebResponse = myFTPRequest.GetResponse 
        End Using 
   
      Catch ex As WebException 
        Dim response As FtpWebResponse = DirectCast(ex.Response, FtpWebResponse) 
        If response.StatusCode = FtpStatusCode.ActionNotTakenFileUnavailable Then 
          'ToolStripStatusLabel.Text = "Mappen existerar, ingen ny mapp skapades!" 
          MsgBox("Serverinställningarna är felaktiga, kolla dem!") 
        End If 
      End Try

 • #2
  Vad får du för felmeddelande i din WebException?

  /edit
  Kör ut felmeddelandet, så kanske du får mer information om vad som går fel.
  MsgBoex.Message)
  Om jag var blygsam,skulle jag vara perfekt
  ><((((º>

  Kommentera

  Working...
  X