Meddelande

Minska
No announcement yet.

Problem med Facebook c# SDK

Minska
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Show
Clear All
new posts

 • Problem med Facebook c# SDK

  Hej,

  försöker bygga en facebook app med Facebook c# SDK (http://facebooksdk.codeplex.com/).
  Första gången man besöker appen skickas man vidare till sidan där man får acceptera de efterfrågade rättigheterna. Det är när man accepterar dessa rättigheter som det blir fel, man skickas till startsidan för facebook.
  Jag vill naturligtvis skicka användaren till min startsida(Default.aspx) för appen.


  Adressen jag blir skickad till vid rättighetsförfrågan är:
  http://www.facebook.com/connect/uiserver.php?app_id=<APPID>&method=permissions.request&displ ay=page&next=http%3A%2F%2Flocalhost%3A2143%2Ffacebookredirec t.axd&response_type=code&state=eyJyIjoiaHR0cDovL2FwcHMuZmFjZ WJvb2suY29tL2Jhcm5kYWdib2tlbi9EZWZhdWx0LmFzcHgifQ&fbconnect= 1&perms=email

  Varför står det facebookredirect.axd, och inte Default.aspx som är min startsida? Ändrar jag manuellt denna adressrad till:

  http://www.facebook.com/connect/uiserver.php?app_id=<APPID>&method=permissions.request&displ ay=page&next=http%3A%2F%2Flocalhost%3A2143%2Ffacebookredirec t.axd/Default.aspx&response_type=code&state=eyJyIjoiaHR0cDovL2FwcH MuZmFjZWJvb2suY29tL2Jhcm5kYWdib2tlbi9EZWZhdWx0LmFzcHgifQ&fbc onnect=1&perms=email

  dvs lägger till /Default.aspx efter facebookredirect.axd så hamnar jag på min startsida när jag accepterar rättigheterna.


  I min web.config har jag detta bla:
  Kod:
   <configSections>
    <section type="Facebook.FacebookConfigurationSection, Facebook" name="facebookSettings" allowLocation="true" allowDefinition="Everywhere" />
    <section name="canvasSettings" type="Facebook.Web.CanvasConfigurationSettings, Facebook.Web" />
   </configSections>
  
   <facebookSettings canvasPage = "http://apps.facebook.com/<APPNAME>/" secureCanvasUrl="http://localhost:2143/" canvasUrl="http://localhost:2143/" appSecret="<APPSECRET>" appId="<APPID>" cancelUrlPath = "" />
   <canvasSettings canvasUrl="http://localhost:2143/" canvasPageUrl="http://apps.facebook.com/<APPNAME>/" authorizeCancelUrl="http://facebook.com"/>
   
  
  
  
     <httpHandlers>
    <add verb="*" path="/" type="System.Web.UI.Page"/>
     <add verb="*" path="facebookredirect.axd" type="Facebook.Web.FacebookAppRedirectHttpHandler, Facebook.Web" />
  
   </httpHandlers>
  
   <system.webServer>
    <validation validateIntegratedModeConfiguration="false" />
    
    <modules runAllManagedModulesForAllRequests="true" />
    <handlers>
     <add name="facebookredirect.axd" verb="*" path="facebookredirect.axd" type="Facebook.Web.FacebookAppRedirectHttpHandler, Facebook.Web" />
    </handlers>
   </system.webServer>
  Har även skapat en mapp vid namn facebookredirect.axd och däri lagt en web.config fil med följande:
  Kod:
  <?xml version="1.0"?>
  <configuration>
   <system.web>
    <httpHandlers>
     <clear/>
     <add path="*" verb="*" type="Facebook.Web.FacebookAppRedirectHttpHandler, Facebook.Web" />
    </httpHandlers>
   </system.web>
   <system.webServer>
    <handlers>
     <clear/>
     <add name="facebookredirect" path="*" verb="*" type="Facebook.Web.FacebookAppRedirectHttpHandler, Facebook.Web" />
    </handlers>
   </system.webServer>
  </configuration>
  På min startsida har jag:
  Kod:
        CanvasAuthorizer auth = new CanvasAuthorizer { Permissions = new[] { "email" } };
  
        if (auth.Authorize())
        {
          FacebookWebClient client = new FacebookWebClient();
          dynamic parameters = new ExpandoObject();
          parameters.fields = "id, name, third_party_id, username";
          dynamic result = client.Get("me", parameters);
        }

  Vad har jag gjort för fel? Varför skickas jag inte automatiskt till min Default.aspx sida när jag har accepterat rättigheterna?

  Tacksam för all hjälp!
Working...
X