För att du ska få så snabba och kompletta svar som möjligt på de frågor du ställer i .NET-forumet, vore det mycket bra om du såg till att tänka på följande:

1) Ange en relevant rubrik på tråden.
2) Ange kod inom [kod]-taggar.
3) Visa alltid vilket felmeddelande du får.
4) Visa relevant kod och datastruktur där så behövs.
5) Använd funktionen Acceptera som slutgiltigt svar.

Givetvis är inte alla ovanstående punkter applicerbara på alla frågor och problem, men du kan säkert avgöra detta.

Saknas något i detta inlägg, meddela moderatorerna via PM.