Meddelande

Minska
No announcement yet.

SQL vad gör jag för fel

Minska
X
 • Filter
 • Klockan
 • Show
Clear All
new posts

 • thisseman
  started a topic SQL vad gör jag för fel

  SQL vad gör jag för fel

  Följande fel kommer upp.
  Vad gör jag fel

  Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'

  [Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] Syntax error (comma) in query expression 'post = 14, 14'.

  /uppdateraperson2.asp, line 26
  =========================================
  så här ser asp sidan ut!

  <%@ LANGUAGE="VBSCRIPT" %>
  <HTML>
  <HEAD>
  </HEAD>
  <BODY>

  '<% id = Request.Form("id") %>

  <%
  Dim GTL
  Dim rs
  Dim MYSQL

  Set GTL = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  Set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

  GTL.Open "DBQ=" & Server.Mappath("/Database/db1gt.mdb") & ";Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};"

  'MYSQL = "SELECT * FROM person WHERE (id = " & id & ")"
  'MYSQL = "SELECT * FROM person Where id =" & Request("id")

  MYSQL = "UPDATE person SET fnamn = '" & fnamn & "',"
  MYSQL = MYSQL & "enamn = '" & enamn & "',"
  MYSQL = MYSQL & "tel = '" & tel & "'"
  MYSQL = MYSQL & " where post = " & id
  GTL.Execute(MYSQL)

  'rs.Open MYSQL, GTL
  '%>

  '<%
  'id = Request.Form("id")
  'if id="" THEN
  'rs.Fields("id") = NULL
  'Else
  'rs.Fields("id") = id
  'END IF
  '%>


  '<%
  'fnamn = Request.Form("fnamn")
  'if fnamn="" THEN
  'rs.Fields("fnamn") = NULL
  'Else
  'rs.Fields("fnamn") = fname
  'END IF
  '%>


  '<%
  'enamn = Request.Form("enamn")
  'if enamn="" THEN
  'rs.Fields("enamn") = NULL
  'Else
  'rs.Fields("enamn") = enamn
  'END IF
  '%>


  '<%
  'tel = Request.Form("tel")
  'if tel="" THEN
  'rs.Fields("tel") = NULL
  'Else
  'rs.Fields("tel") = tel
  'END IF
  '%>


  <%
  rs.Update
  %>


  <%
  rs.Close
  Set rs = Nothing
  GTL.Close
  Set GTL = Nothing
  %>
  HJÄLP
  /thisseman


 • thisseman
  replied
  Tack Patrik för tipset!!
  Nu har det löst sig och det funkar!!!

  Tackar, Tackar
  /thisseman

  Leave a comment:


 • Brimba
  replied
  Ett tips till dig:

  Ha för vana att skriva ut SQL frågan istället för att köra den, det brukar jag göra om det blir något felmeddelande. Tex

  MYSQL = "UPDATE person SET fnamn = '" & fnamn & "',"
  MYSQL = MYSQL & "enamn = '" & enamn & "',"
  MYSQL = MYSQL & "tel = '" & tel & "'"
  MYSQL = MYSQL & " where post = " & id
  %>
  <%=MYSQL%>

  Så ser du frågan i sin helhet på ett (enligt) mig enklare sätt. Då upptäcker du säkert felet också.

  Ha det!
  ------------------
  Mvh
  Patrik
  aka Brimba

  www.datormaklarna.se
  patrik@datormaklarna.se

  Leave a comment:

Working...
X