http://www.aspupload.com/manual_simple.html

På denna sidan fins kod,

<%
Set Upload = Server.CreateObject("Persits.Upload.1")
Upload.Save "c:\upload"
%>

Men när man använder denna kod blir namnet samma som det man laddade upp. Hur gör man för att manipulera namet på filen, ta bort svenska tecken och mellanslag, innan filen sparas på servern?