Meddelande

Minska
No announcement yet.

FSO - klickbar

Minska
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Show
Clear All
new posts

 • FSO - klickbar

  Jag har denna kod och den fungerar:

  <code>
  <%
  Dim FSO, myFolder, myFiles

  Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set myFolder = FSO.GetFolder(Server.MapPath("/upload/styrelsen/protokoll/"))
  Set myFiles = myFolder.Files

  For Each fileFound In myFiles
  Response.Write(fileFound.Name & "<br>")
  Next
  %>

  </code>

  Skulle vilja ha att alla filer blir klickbara till filen?

 • #2
  Kod:
  <%
  Dim FSO, myFolder, myFiles
  
  Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set myFolder = FSO.GetFolder(Server.MapPath("/upload/styrelsen/protokoll/"))
  Set myFiles = myFolder.Files
  
  For Each fileFound In myFiles
  '  Response.Write(fileFound.Name & "<br>")
    Response.Write "<A HREF=""/upload/styrelsen/protokoll/" & fileFound.Name & """>" & fileFound.Name & "</A><br>" & vbCRLF
    Response.Write "<A HREF=""/upload/styrelsen/protokoll/" & fileFound.Name & """>" & fileFound.Name & "</A> (" & FormatNumber((fileFound.Size / 1000),1) & " MB)<br>" & vbCRLF
  Next
  %>
  Jag har inte testat detta och .size grejen är en ren gissning! Om det fungerar måste du dela med 1000 för att få MB. Annars blir det Kb, förmodligen...

  Som sagt, jag vet inte om det fungerar, men det är lätt för dig att ta reda på! :-)

  Kommentera


  • #3
   https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...=vs.71%29.aspx

   Nej... jag har tittat på dokumentationen och .size fungerar förmodligen inte.
   Testa i så fall .FileSize !
   Dessutom, om det fungerar kommer resultatet i bytes, inte Kb... så du får dela med 1.000 två gånger, för att få MB.

   Kommentera


   • #4
    Om filstorleken är av instresse så skall den räknas om i kB/MB/GB såhär:

    B -> kB: Bytes / 1024
    B -> MB: Bytes / 1048576
    B -> GB: Bytes / 1073741824

    :-)
    Avundas aldrig någon det sken av lycka han har för du känner inte hans hemliga sorger.

    Kommentera

    Working...
    X