Meddelande

Minska
No announcement yet.

Gästboks problem???

Minska
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Show
Clear All
new posts

 • Gästboks problem???

  Hej på er!

  Prövar att få hjälp här det var längesedan man kikade på kod och behöver nog damma av mina kodkunskaper lite. Är det någon som kan kika varför det inte går att skicka data ifrån denna filen. Händer liksom inget när man klickar på skicka. Skulle uppskatta hjälp !

  [code]
  <% Option Explicit %>

  <!--#include file="incl_connect.asp"-->

  <!--#include virtual="adovbs.inc"-->

  <!--#include file="incl_functions.asp"-->

  <%


  Function SkapaSlumpkod()

  Dim upperlimit, lowerlimit, intA, intB, intC, intD

  upperlimit = 9
  lowerlimit = 1

  Randomize

  intA = Int((upperlimit - lowerlimit + 1)*Rnd() + lowerlimit)
  intB = Int((upperlimit - lowerlimit + 1)*Rnd() + lowerlimit)
  intC = Int((upperlimit - lowerlimit + 1)*Rnd() + lowerlimit)
  intD = Int((upperlimit - lowerlimit + 1)*Rnd() + lowerlimit)

  SkapaSlumpkod = intA & intB & intC & intD

  End Function

  Function CodeImages(intIn)

  Dim strOut

  Select Case intIn
  Case 1
  strOut = "n"
  Case 2
  strOut = "p"
  Case 3
  strOut = "r"
  Case 4
  strOut = "t"
  Case 5
  strOut = "v"
  Case 6
  strOut = "y"
  Case 7
  strOut = "a"
  Case 8
  strOut = "c"
  Case 9
  strOut = "e"
  Case 0
  strOut = "g"
  End Select

  CodeImages = strOut

  End Function  Function SkapaGuestbookTabell(page)
  Dim strSQL, objRS, strOut, bgcolor, i
  bgcolor = "even"
  strSQL = "SELECT gbId, gbDatum, gbText, gbSignatur FROM guestbook ORDER BY gbDatum DESC"
  Set objRS = funConnect(strSQL)

  If objRS.EOF = False Then
  objRS.PageSize = 10
  objRS.AbsolutePage = page

  Do While objRS.AbsolutePage = page
  strOut = strOut & "<p class='guestbookmessage'><nobr class='guestbookdate'>" & objRS("gbDatum") & "</nobr><br>" & objRS("gbText") & "</p><p class='guestbooksignature'>" & objRS("gbSignatur") & "</p><hr>"
  objRS.MoveNext
  Loop

  strOut = strOut & "<p>Sida: "
  For i = 1 To objRS.PageCount
  If i = page Then
  strOut = strOut & "<b>" & i & "</b> "
  Else
  strOut = strOut & "<a href='guestbook_index.asp?page=" & i & "'>" & i & "</a> "
  End If
  Next
  strOut = strOut & "</p>"
  Else
  strOut = "Det finns inga inlägg i gästboken."
  End If

  SkapaGuestbookTabell = strOut

  End Function


  Dim strSQL, objRS, strNavigation, strGuestbookTabell, page, strMessage

  If Request.QueryString("page") <> "" Then
  page = CInt(Request.QueryString("page"))
  Else
  page = 1
  End If


  'slumpkodsgrejs
  Dim strSlumpImgA, strSlumpImgB, strSlumpImgC, strSlumpImgD
  strGuestbookTabell = SkapaGuestbookTabell(page)
  Session("slumpkod") = SkapaSlumpkod()
  strSlumpImgA = "images/gbslmp/" & CodeImages(Mid(Session("slumpkod"), 1, 1)) & ".gif"
  strSlumpImgB = "images/gbslmp/" & CodeImages(Mid(Session("slumpkod"), 2, 1)) & ".gif"
  strSlumpImgC = "images/gbslmp/" & CodeImages(Mid(Session("slumpkod"), 3, 1)) & ".gif"
  strSlumpImgD = "images/gbslmp/" & CodeImages(Mid(Session("slumpkod"), 4, 1)) & ".gif"
  'slumpkodsgrejs
  strGuestbookTabell = SkapaGuestbookTabell(page)

  strNavigation = funGetNavigation()

  %>


  <!--#include file="incl_sidhuvud.asp"-->


  <table width="608" border="0" align="left" cellpadding="10" cellspacing="0" bordercolor="#111111" background="images/layout_textbackground.gif" style="border-collapse: collapse">
  <tr>
  <td align=center>


  <p class="rubrik" align=center>Gästbok</p>

  <% If Not IsEmpty(strMessage) Then Response.Write "<p align=center><b>" & strMessage & "</b></p>" End If %>


  <form action="guestbook_message_new_process.asp" method="post">  <table cellpadding=4 cellspacing=0 border=0>
  <tr>
  <td colspan=2>
  <span style='font-size:8pt;'>meddelande</span><br><textarea name="gbText" cols=40 rows=5></textarea>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td colspan=2>
  <span style='font-size:8pt;'>signatur</span><br><input type="text" size=50 maxlength=50 name="gbSignatur">
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td valign=top>
  <table>
  <tr>
  <td>
  <span style='font-size:8pt;'>Din kod:</span>
  </td>
  <td>
  <img src="<% = strSlumpImgA %>"><img src="<% = strSlumpImgB %>"><img src="<% = strSlumpImgC %>"><img src="<% = strSlumpImgD %>">
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td>
  <span style='font-size:8pt;'>Verifiera din kod:</span>
  </td>
  <td>
  <input type="text" size=5 maxlength=4 name="gbSlumpkod">
  </td>
  </tr>
  </table>
  </td>
  <td valign=bottom align=right>
  <input type="submit" value="Skicka" style='font-size:8pt;'> <input type="reset" value="Rensa" style='font-size:8pt;'><br>
  </td>
  </tr>
  </table>
  <span style='font-size:8pt;'>Alla inlägg loggas med ip-nummer.</span>
  </form>  <table cellpadding=0 cellspacing=10 border=0 width="100%">
  <tr>
  <td valign=top>

  <% = strGuestbookTabell %>

  </td>
  </tr>
  </table>


  </td>
  </tr>
  </table>  <!--#include file="incl_sidfot.asp"-->

 • #2
  Om du inte lyckas spara datan från formuläret behöver vi se koden för filen som tar emot det.

  Men du sätter
  Kod:
  strGuestbookTabell = SkapaGuestbookTabell(page)
  men skriver aldrig ut strGuestbookTabell. Testa att lägga till
  Kod:
  Response.Write(strGuestbookTabell)
  där du vill att inläggen ska hamna.

  Kommentera


  • #3
   Tack för svaret. Kommit på att
   1. så är ftp kvotan för låg.
   2. Laddade upp hela alltet på en annan sida och då drar gästboken iväg infon dom hänvisar till "guestbook_message_new_process.asp" men den filen är tom på kod??
   Bör ju vara där problematiken ligger eller är jag helt snett på det =)?

   Kommentera


   • #4
    Oj, fel av mig om strGuestbokTabell. Såg nu att du visst skriver ut den.

    Men ja, är guestbook_message_new_process.asp tom är det fel. Den måste spara inlägget till databasen.

    Kommentera


    • #5
     mmm personen som har haft den innan har givetvis slarvat bort det så hmm ja det enda som gäller är att hitta en kopia på den filen helt enkelt.
     Inga tips på någon annan bra gästbok som man kan bygga in =) ?

     Kommentera

     Working...
     X