Meddelande

Minska
No announcement yet.

Hur lägger man upp Cache och rss reader

Minska
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Show
Clear All
new posts

 • Hur lägger man upp Cache och rss reader

  Jag använder mig av ett script som jag hittat på nätet och modifierat så det passar mig.
  Vet inte hur jag ska få det att Cacha på den egna webbservern. Så nu läser det rssen varje gång någon laddar sidan och det känns onödigt. Skulle räcka att läsa max en gång i timmen.

  Detta använder jag:

  Kod:
   Set xmlDOM = Server.CreateObject("MSXML2.DOMDocument")
   xmlDOM.async = False
  
   xmlDOM.setProperty "ServerHTTPRequest", True
   xmlDOM.Load("http://www.webbadressen.se/rssnews.php")
  
   'Get all of the <item> tags in the feed
   Set itemList = xmlDOM.getElementsByTagName("item")
  
   'Iterate over each item
   For Each item In itemList
  
   'Parse the item children
   For each child in item.childNodes
   Select case lcase(child.nodeName)
   case "title"
   title = child.text
    case "image"
   image = child.text
   case "pubdate"
   pubdate = child.text
   case "link"
   link = child.text
        case "description"
   description = child.text
         description = replace(description,"","<p>")
         description = replace(description,"","</p>")
         description = replace(description,"","<br />")
         case "enclosure"
           RSSenclosure = child.text
             case "enclosure_url"
               RSSenclosure_url = child.text
             case "enclosure_type"
               RSSenclosure_type = at.text 
   End Select
   Next
  
   'Build the HTML for each bullet item
   strHTML = strHTML & "<div class=""produkt_rs"">"
   strHTML = strHTML & "<br>"
   strHTML = strHTML & "<div class=""produktbild_rs""><img src=""http://www.webbadressen.se/images/"&image&""" alt="""& title &""" Title="""& title &"""width=""160"" height=""120""border=0></div><h4><a href="""& link &""">"& title &"</a></h4><p>"
   strHTML = strHTML & description
   strHTML = strHTML & "</p>"
   strHTML = strHTML & "</div>"
    Next
  
  
   Set xmlDOM = Nothing
   Set itemList = Nothing
  
   Application.Lock
   Application("rss-html") = strHTML
   Application("rss-html-time") = Now()
   Application.UnLock
   Response.Write(Application("rss-html"))
  Asp Nybörjare
Working...
X