Meddelande

Minska
No announcement yet.

Hjälp med ADODB.Recordset error '800a0cb3'

Minska
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Show
Clear All
new posts

 • Hjälp med ADODB.Recordset error '800a0cb3'

  Hej!

  Har migrerat en gästbok ifrån access till MySQL och får följande fel:
  ADODB.Recordset error '800a0cb3'
  Current Recordset does not support bookmarks. This may be a limitation of the provider or of the selected cursortype.
  /files/default_gb.asp, line 200

  Jag har förstått att det är problem med paging när man byter från access men kan inte lösa det själv så jag är oerhört tacksam för hjälp!

  Kod:
  Set Rs = Cn.Execute("SELECT * FROM gossip ORDER BY date DESC")
  	
  If Rs.EOF Then %>
  <table width="100%" class="box">
   <tr>
    <td height="20" align="center"><b>Det finns ingen som skrivit i gästboken</b></td>
   </tr>
  </table>
  
  
  
  <% Else
  
  
  With Rs 
   .Close 
   .Cursortype = 3 
   .Open 
   .Pagesize = strRowCount -1
  End With 
  
  Rs.AbsolutePage = nextPage     <<RAD 200 tror jag!
  Do until Rs.EOF OR rowCount > Rs.PageSize
  rowCount = rowCount + 1
  
  If Rs("hide") = "1" then Rs.movenext
  wF, bästa stället, lätt alltså...

 • #2
  För att PageSize mm. ska fungera så måste man använda adUseServer och adOpenDynamic. Testa det här:
  [kod]
  With Rs
  .Close
  .CursorLocation = 2 'adUseServer
  .CursorType = 2 'adOpenDynamic
  .Open
  .Pagesize = strRowCount -1
  End With
  [/kod]
  Mvh

  Kommentera


  • #3
   Hej!

   Tack för ditt svar!
   Jag får samma fel fortfarande!
   Jag skickar med hela koden så kanske det är lättare att se vad som felar för er proffs:

   Kod:
   <%
   '#############################################################################################
   'PAGE SETTING
   
   strThisPageUrl = "default_gb.asp"
   strPageName =":: gästbok ::"
   
   '#############################################################################################
   'RÄKNAR UT VILKET SIDNUMMER SIDAN SKALL HA
   
   nextPage = TRIM(Request("nextPage"))
   IF nextPage = "" THEN nextPage = 1
   
   '#############################################################################################
   'DATABAS KOPPLING
   
   Set Cn = Server.Createobject("ADODB.Connection")
   strDbMySQL
   
   '#############################################################################################
   'TAR UPP ANTAL POSTER PER SIDA
   
   If Request.Querystring("nrPost") <> "" then
   	strRowCount = Request.Querystring("nrPost")
   Else
   	strRowCount = 10
   End If
   
   '#############################################################################################
   'HÄMTAR POSTERNA FRÅN DATABASEN
   
   	Set RsNUMBER = cn.Execute("SELECT COUNT(*) FROM gossip")
   
   'RÄKNAR HUR MÅNGA POSTER SOM FINNS
   
   	strNUMBERCount = RsNUMBER.Fields(0)
   
   'TALAR OM VAD ADRESSEN PÅ SIDAN ÄR
   
   strWhereOnPage = strThisPageUrl & "?nextPage=" & nextPage
   
   '#############################################################################################%>
   
   
   
   
   <body>	
   ............................
   
   <%'###########################################################################################
   'VISAR DATA OM SIDAN MAN BEFINNER SIG PÅ %>
   
   
   
   <table width="100%" class="box">
   <tr><td>Det finns <b><%=strNUMBERCount%></b> inlägg, <b><%=str_url%></b> 
         du är på sidan <b><%=nextPage%></b> och visar <b><%=strRowCount%></b> 
         poster per sida. 
     </td>
     <td align="right">
     <% If Session("administration") & "" = "" then %>
     <a title='' href='javascript:PopWin("admin.asp",153,240);'><img border="0" title="Logga in admin" src="gfx/unlock.gif"></a> 
     <% Else %>
     <a title='' href='<%=strThisPageUrl%>?do=logout'><img border="0" title="Logga ut admin" src="gfx/unlocked.gif"></a> 
     <% End If 
     
     If Request.Querystring("do") = "logout" then
     Session.Abandon
     Response.Redirect strThisPageUrl
     End If
     %>
     
     </td>
    </tr>
   </table>
   <br>
   
   <%'###########################################################################################
   'HUVUDTABELL FÖR SIDAN %> 
   
   <table width="100%">
    <tr>
     <td width="78%" valign="top">
     
   <%'###########################################################################################
   'PLOCKAR UPP ANTAL POSTER PER SIDA   
   
   Set Rs = Cn.Execute("SELECT * FROM gossip ORDER BY date DESC")
   	
   If Rs.EOF Then %>
   <table width="100%" class="box">
    <tr>
     <td height="20" align="center"><b>Det finns ingen som skrivit i gästboken</b></td>
    </tr>
   </table>
   
   
   
   <% Else
   
   
   With Rs 
    .Close
    .CursorLocation = 2 'adUseServer
    .CursorType = 2 'adOpenDynamic
    .Open
    .Pagesize = strRowCount -1
   End With
   
   Rs.AbsolutePage = nextPage
   Do until Rs.EOF OR rowCount > Rs.PageSize
   rowCount = rowCount + 1
   
   If Rs("hide") = "1" then Rs.movenext
   
   .....................
    %>
   
   <% 
   Rs.MoveNext
   Loop 
   
   
    %>
   
   <%'###########################################################################################
   'KLICKA FÖR SIDNUMMER MAN VILL KOMMA TILL (UNDER POSTERNA) %>
   
   <table width="100%" class="box">
    <td>Sida : 
   <% 
   If Rs.PageCount > 1 Then 
     	Response.Write "<hr noshade size='1'>"
    For pageNr = 1 to Rs.PageCount
     If pageNr <> cINT(nextPage) Then 
       Response.Write " <a href='"& strThisPageUrl &"?nextPage="& pageNr &"&nrPost="& strRowCount &"'>"& pageNr &"</a> "
     Else 
       Response.Write "[ " & pageNr & " ]"
     End If 
    Next 
   End If 
    %>
    </td>
   </table>
   <% End If %>
   <%'###########################################################################################
   'ÖVER TILL ANDRA SIDAN PÅ TABLE %>
   
     </td>
     <td width="4%">&nbsp;</td>
     <td width="18%" valign="top">
     
   <%'###########################################################################################
   'VÄLJ ANTAL POSTER PER SIDA %>
   
   <table width="100%" class="box">
    <tr>
     <td>
     	<form name="formsite">Poster per sida : 
     	 <select name="site" size=1 onChange="javascript:formHandler()">
   		<OPTION VALUE='#'>Välj</OPTION>
   		<OPTION VALUE='<%=strWhereOnPage%>&nrPost=5'>5</OPTION>
    		<OPTION VALUE='<%=strWhereOnPage%>&nrPost=10'>10</OPTION>
    		<OPTION VALUE='<%=strWhereOnPage%>&nrPost=20'>20</OPTION>
    		<OPTION VALUE='<%=strWhereOnPage%>&nrPost=30'>30</OPTION>
    		<OPTION VALUE='<%=strWhereOnPage%>&nrPost=40'>40</OPTION>
    		<OPTION VALUE='<%=strWhereOnPage%>&nrPost=50'>50</OPTION>
    		<OPTION VALUE='<%=strWhereOnPage%>&nrPost=100'>100</OPTION>
     	 </select>
     	</form>   
     </td>
    </tr>
   </table>
   <br>
   
   <%'###########################################################################################
   'KLICKA FÖR SIDNUMMER MAN VILL KOMMA TILL (BREDVID POSTERNA) %>
   
   
   
   
   
   <%'###########################################################################################
   'LÄNKEN FORM FÖR SKICKA IN %>
   
   <form method="post" name="guestbook" action="<%=strThisPageUrl%>?do=add&nrPost=<%=strRowCount%>" onSubmit='return guestbooksubmit();'>  
   
   <%'###########################################################################################
   'RUTA FÖR ATT SKRIVA IN TILL POSTERNA %>
   
   ************************************
   'TA BORT POSTEN TOTALT
   
   If Request.Querystring ("do") = "delete" Then
   	cn.Execute("DELETE FROM gossip WHERE ID = "& Request.QueryString("delId") &"")
   
   	Response.Redirect strThisPageUrl & "?nextPage=" & Request.QueryString("page") & "&nrPost=" & Request.QueryString("nrPost")
   End If
   
   
   '*********************************************************************************************
   'LÄGG TILL POST
   
   If request.form("kontroll") = "1" and Request.Querystring ("do") = "add" Then
   
   	If request.form("webpage") = "http://" then
   	strWebPage = ""
   	Else
   	strWebPage = request.form("webpage")
   	End If
   	
   	strChangeMess = request.form("mess")
   	changeBadWord strChangeMess
   
   	Dim from_name, from_email, webpage, mess, date
   	
   	Cn.Execute("INSERT INTO gossip([from_name],[from_email],[webpage],[mess],[date]) " &_ 
   	"Values('"& request.form("from_name") &"', '"& request.form("from_email") &"', '"& strWebPage &"', " &_
   	"'"& strChangeMess &"', '"& now &"')")
   
   
   	Response.Redirect strWhereOnPage & "&nrPost=" & Request.QueryString("nrPost")
   End If
   
   '*********************************************************************************************
   %>
   wF, bästa stället, lätt alltså...

   Kommentera


   • #4
    Hej!

    Jag skulle bli jättetacksam om någon vänlig själ skulle kunna tänka sig att hjälpa mig med ovanstående problem.

    Tack på förhand!
    wF, bästa stället, lätt alltså...

    Kommentera


    • #5
     Skriv gärna vilket radnummer felet uppstår på och peka ut den raden, så kan jag hjälpa dig

     Kommentera


     • #6
      ADODB.Recordset error '800a0cb3'

      Current Recordset does not support bookmarks. This may be a limitation of the provider or of the selected cursortype.

      /files/default_gb.asp, line 201

      Här är felet!

      Rad 201 är:
      Rs.AbsolutePage = nextPage

      Tacksam för hjälp!
      wF, bästa stället, lätt alltså...

      Kommentera


      • #7
       HEJ!

       Som skrivits innan, du har fel CursorType, '.Cursortype = 3'. Det är den som avgör hur, och om, du kan hoppa fram och tillbaka i recordsetet.
       Vilken som är rätt? Vet ej, kör ej MySQL, och öppnar ej RS såhär, men prova byt siffra.

       Läs också om AbsolutePage, där det står precis det som felet säger, du kan inte göra detta om inte hotellet tillåter. Kanske är så att det inte går göra det du vill? Webbhotellet bör ha råd om hur man kopplar till databaser.
       Johnny

       wF-råd:
       - är ditt inlägg förståeligt?
       - korrekturläs ditt inlägg, redigera stavfel
       - kom ihåg att markera det inlägg som löste problemet

       Kommentera

       Working...
       X