Meddelande

Minska
No announcement yet.

Sorterad dynamisk multi-dimensional array som får sina värden från xml-fil

Minska
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Show
Clear All
new posts

 • Sorterad dynamisk multi-dimensional array som får sina värden från xml-fil

  Hej, har problem med att få in värdena på rätt sätt i den inledande arrayen för att därefter sortera dom i bokstavsordning. Jag får bara ut sista värdet av "file_name" och om jag flyttar "next", i den första For loopen, till sist (längst ned i koden) fungerar inte sorterinskoden, dock får jag ut all värden då.

  Jag vet inte om jag använder fel typ av array eller om det "bara" är redim som är fel eller något annat.

  Har försökt med att använda redim preserve array(i) och sedan deklarera den (i den första For loopen, men får då inte till hur man lägger till detta i den multi-dimensionella arrayen.

  Det jag försöker göra är att hämta in file_name (olika filnamn) med tillhörande information (tex. filens storlek, senast uppdaterad mm), lägga detta i en array och sedan sortera file_name i bokstavsordning.

  Så småningom är tanken att man ska kunna sortera alla fyra "fälten" genom att klicka på respektive "fält", men en sak i taget kanske.

  Kod:
  If objLst.length > 0 Then
    Dim myArray()
  
    ' Loop through the list of files
    For i = 0 To (objLst.length - 1)
      ' Redim the array with the new number of items
      Redim PRESERVE myArray(3,0)
      
      ' Get the item names and set then in its place in the array
      myArray(0,0) = objLst.item(i).selectSingleNode("file_name").text
      myArray(1,0) = objLst.item(i).selectSingleNode("update_interval").text
      myArray(2,0) = objLst.item(i).selectSingleNode("update_responsible").text
      myArray(3,0) = objLst.item(i).selectSingleNode("last_saved").text
    next
  
    for y = 0 To Ubound(myArray, 2)
      for x = UBound(myArray, 2) - 1 To 0 Step -1
        for j = 0 to y
          if myArray(0,j) > myArray(0,j+1) then
            temp = myArray(0,j+1)
            myArray(0,j+1) = myArray(0,j)
            myArray(0,j)=temp
          end if
        next
      next
    next
  
    for ix = 0 To UBound(myArray, 2)
  %>
  
      <TR>
      <TD WIDTH="25%"><% = myArray(0,ix) %></TD>
      <TD WIDTH="12%"><% = myArray(1,ix) %> </TD>
      <TD WIDTH="25%"><% = myArray(2,ix) %></TD>
      <TD WIDTH="18%"><% = myArray(3,ix) %></TD>
      </TR>
  
  <%
    next  
  End If

 • #2
  Jag hade hellre skapat upp ett Recordset och gjort min sortering efter det...
  "det går inte att lära en gammal norrlänning byta namn på irc" - gammalt kinesiskt uttryck

  Kommentera


  • #3
   Hm, jag håller på och tittar på det. Det är alltså inga problem med att få in värdena som ligger i en xml-fil till ett Recordset?

   Tack för tipset så länge.

   Kommentera


   • #4
    http://www.webforum.nu/showthread.php?t=129476
    "det går inte att lära en gammal norrlänning byta namn på irc" - gammalt kinesiskt uttryck

    Kommentera


    • #5
     Tack för länk-tipset. Får dock inte den att fungera. Får följande felmeddelande:

     ADODB.Fields error '800a0bb9'

     Arguments are of the wrong type, are out of acceptable range, or are in conflict with one another.

     Jag körde exakt samma kod som i länken för att bygga vidare på den, men den fastnade med originalkoden.
     Ska väl säga att det var länge sedan jag höll på med recordset så jag har väl glömt något antar jag.

     Kommentera


     • #6
      Rätt Datatyp på fälten underlättar, om du försöker mata in en sträng i en INT så kommer det inte fungera.
      "det går inte att lära en gammal norrlänning byta namn på irc" - gammalt kinesiskt uttryck

      Kommentera


      • #7
       Fastnat igen

       Försöker att kombinera min dynamiska array med recordsetet. Jag får ett felmeddelande (Microsoft VBScript runtime error '800a000d' Type mismatch) för följande rad:

       rs.Fields("a").Value = myArray(0,x)

       Jag försöker få in värdena ifrån arrayen, men är inte säker på hur jag får in detta i recordsetet.
       Vad är det jag missar? Är det fortfarande fel datatyp?

       Här är koden jag testar med:


       Kod:
       <%
       Set objXML = Server.CreateObject("MSXML2.DOMDocument.4.0")
       objXML.async = False
       objXML.Load(server.mappath("updateschedule.xml"))
       
       Set objLst = objXML.getElementsByTagName("contingency_plan_file")
       ' check if the contingency_plan_file have any nodes 
       If objLst.length > 0 Then
         Dim myArray()
       
         ' Loop through the list of files
         For i = 0 To (objLst.length - 1)
           ' Redim the array with the new number of items (file names)
           Redim PRESERVE myArray(3,0)
           
           ' Get the item names and set then in its place in the array
           myArray(0,0) = objLst.item(i).selectSingleNode("file_name").text
           myArray(1,0) = objLst.item(i).selectSingleNode("update_interval").text
           myArray(2,0) = objLst.item(i).selectSingleNode("update_responsible").text
           myArray(3,0) = objLst.item(i).selectSingleNode("last_saved").text
         next  
       
       Dim rs
       
       set rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
       Const adVarChar = 200
       rs.Fields.Append "a", adVarChar, 255
       rs.Fields.Append "b", adVarChar, 255
       rs.Fields.Append "c", adVarChar, 255
       rs.Fields.Append "d", adVarChar, 255
       rs.Open
       
       
       
       for each x in myArray
       	rs.AddNew
       	rs.Fields("a").Value = myArray(0,x)
       	rs.Fields("b").Value = myArray(1,x)
       	rs.Fields("c").Value = myArray(2,x)
       	rs.Fields("d").Value = myArray(3,x)
       	rs.Update
       next
       
       
       
       rs.sort = "a ASC"
       
       'Skriv ut...
       do while not rs.EOF
       	response.write rs("a") & " " & rs("b") & " " & rs("c")
       	rs.MoveNext
       loop
       
       rs.Close
       set rs = Nothing
       %>

       Kommentera


       • #8
        Din array är bara en dimension:[kod] myArray(0,0) = objLst.item(i).selectSingleNode("file_name").text
        myArray(1,0) = objLst.item(i).selectSingleNode("update_interval").text
        myArray(2,0) = objLst.item(i).selectSingleNode("update_responsible").text
        myArray(3,0) = objLst.item(i).selectSingleNode("last_saved").text[/kod]
        Du har ju ingen dynamiskt värde i den myArray är rätt så tom, förstå inte varför du gör två loopar, räcker ju att du loopar igenom din xml fil en gång och ha ett recordset efter det som du gör sorteringen på

        [kod]<%
        Set objXML = Server.CreateObject("MSXML2.DOMDocument.4.0")
        objXML.async = False
        objXML.Load(server.mappath("updateschedule.xml"))

        Set objLst = objXML.getElementsByTagName("contingency_plan_file")
        ' check if the contingency_plan_file have any nodes
        If objLst.length > 0 Then

        set rs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
        Const adVarChar = 200
        rs.Fields.Append "a", adVarChar, 255
        rs.Fields.Append "b", adVarChar, 255
        rs.Fields.Append "c", adVarChar, 255
        rs.Fields.Append "d", adVarChar, 255
        rs.Open

        ' Loop through the list of files
        For i = 0 To (objLst.length - 1)
        ' Redim the array with the new number of items (file names)
        Redim PRESERVE myArray(3,0)

        rs.AddNew
        rs.Fields("a").Value = objLst.item(i).selectSingleNode("file_name").text
        rs.Fields("b").Value = objLst.item(i).selectSingleNode("update_interval").text
        rs.Fields("c").Value = objLst.item(i).selectSingleNode("update_responsible").text
        rs.Fields("d").Value = objLst.item(i).selectSingleNode("last_saved").text
        rs.Update
        next

        rs.sort = "a ASC"

        'Skriv ut...
        do while not rs.EOF
        response.write rs("a") & " " & rs("b") & " " & rs("c")
        rs.MoveNext
        loop

        rs.Close
        set rs = Nothing
        End If

        Set objXml = Nothing
        %>[/kod]
        "det går inte att lära en gammal norrlänning byta namn på irc" - gammalt kinesiskt uttryck

        Kommentera


        • #9
         Ja, jag kom på att arrayen var tom. Har för närvarande problem att nå min server, men jag har hunnit testa detta sista och det verkar lovande. Tack för hjälpen. Får se hur det går när kontakten med servern kommer tillbaka.

         Kommentera


         • #10
          Servern ät tillbaka och koden fungerar utmärkt. Tack igen!

          Kommentera

          Working...
          X