Har hittat ett script (batch-script) för att kontrollera storlek på en mapp
Det innehåller en dirsize.bat
[kod]
@echo off
setLocal EnableDelayedExpansion
set /a value=0
set /a sum=0
FOR /R %1 %%I IN (*) DO (
set /a value=%%~zI/1024/1024
set /a sum=!sum!+!value!
)
echo %DATE% %TIME%
@echo Size is: !sum! MB
[/kod]

Raden med Echo date & time har jag själv lagt dit.
Sen kör man scriptet genom CMD och sen dirsize C:\Scripts
där C:\scripts är sökvägen till den mappen den ska kolla igenom.

Sen har jag kunnat lösa det så att man via > C:\Scripts\check.txt
kan skicka ut allting till en txtfil.

Jag vill göra 3 ändringar i denna:
1. Jag vill att den ska övervaka 4 olika mappar (fördefinierade), så jag slipper skicka med det i kommandot
2. Jag vill att den ska skriva ut det direkt till en fil (så jag slipper lägga till > sökvägfil.txt
3. Jag vill att den ska döpa txt-filerna till datum & tid .txt så jag kan urskilja dem

Någon som har en idé?