Meddelande

Minska
No announcement yet.

Problem med Array i VBA

Minska
X
 • Filter
 • Klockan
 • Show
Clear All
new posts

 • Problem med Array i VBA

  Min Array skriver bara ut den första och den sista posten.
  Här är koden
  Det är den fetmarkerade texten jag tror problemet ligger i
  Kod:
  Dim strPersonalCheck() As String
    
    strPersonalCheck = SetPersonalID
    con2 = True
    row2 = 2
    Do While con2 = True
      value = Sheets(eventSheet2).Cells(row2, 1).value
      If value <> "" Then
        number2 = row2
        title2 = Sheets(eventSheet2).Cells(number2, 1).value
        startDate2 = DateValue(Sheets(eventSheet2).Cells(number2, 2).value)
        endDate2 = DateValue(Sheets(eventSheet2).Cells(number2, 3).value)
        persons2 = Sheets(eventSheet2).Cells(number2, 4).value
        
        strPersonal = Trim(persons2)
        arrpersonal = Split(strPersonal, ",", -1, 1)
        For Each strTemp In arrpersonal
        strEnPersonal = strTemp
        
     
        Do While startDate2 <= endDate2
         DueDate2 = Format(startDate2, "yyyy-mm-dd")
         personalPos = Application.Match(strEnPersonal, strPersonalCheck, False)
         asd2 = insertInfo2(DueDate2, personalPos, title2)
         startDate2 = DateAdd("d", 1, startDate2)
        Loop
         Next
      Else
        con2 = False
      End If
      
      row2 = row2 + 1
    Loop
  End Sub
   Function SetPersonalID() As String()
    Dim con2 As Boolean
    con2 = True
    
    Dim number2 As Integer
    number2 = 1
    Dim value2 As String
    Dim personalID() As String
    
    Do While con2 = True
      value2 = Sheets(PersonalScheduleSheet).Cells(1, number2 + 1).value
      
      If value2 <> "" Then
        ReDim Preserve personalID(number2) As String
       
        personalID(number2 - 1) = value2
      Else
        con2 = False
      End If
      number2 = number2 + 1
    Loop
    
    SetPersonalID = personalID
  End Function
  
  Function insertInfo2(eventDate2, personalPos, title2)
    Dim row2 As Integer
    Dim con2 As Boolean
    con2 = True
    
    row2 = 2
    
    Do While con2 = True
      
      value2 = CStr(Sheets(PersonalScheduleSheet).Cells(row2, 1).value)
      If eventDate2 = value2 Then
        con2 = False
        Sheets(PersonalScheduleSheet).Cells(row2, personalPos + 1) = title2
      ElseIf value2 = "" Then
        con2 = False
      End If
      row2 = row2 + 1
    Loop
   insertInfo2 = ""
  End Function
  Någon som ser vad jag gör för fel?
Working...
X