Meddelande

Minska
No announcement yet.

Hur kan man använda Remove_if algoritmen med en vector?

Minska
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Show
Clear All
new posts

 • Hur kan man använda Remove_if algoritmen med en vector?

  Hej !
  Jag har det svårt att bygga sista puzzelbiten i min uppgift given till mig. Problemet ligger i remove_if (algoritmen). Detta är kod som är givet till mig:

  main.cpp
  [kod]
  int main() {
  vector<ShapePtr> shapevec;
  Vertex varr[] = { Verte0,0), Verte10,0), Verte5,2), Verte5,5)};
  shapevec.push_back( ShapePtr(new Polygon(1, 4, varr, 4)) );
  shapevec.push_back( ShapePtr(new Circle(5, 5, 4)) );

  ofstream os("fildat.txt");
  ostream_iterator<const ShapePtr> shapeout(os, "\n");
  copy(shapevec.begin(), shapevec.end(), shapeout);
  os.close();

  ifstream is("fildat.dat");
  istream_iterator<ShapePtr> shapein(is), endofshapein;
  list<ShapePtr> shapelist(shapein, endofshapein );
  for (list<ShapePtr>:terator it = shapelist.begin(); it != shapelist.end(); it++)
  cout << *it << endl;

  shapevec.insert( shapevec.end(), shapelist.begin(), shapelist.end() );
  shapevec.erase(remove_if( shapevec.begin(), shapevec.end(), CloseTo( Verte6,7))), shapevec.end());

  return 0;
  }
  [/kod]

  Här är det kod som jag har skrivit i relevans till problemet:
  ShapePtr.h
  [kod]
  class ShapePtr{
  protected:
  Shape* ShpPtr;

  public:
  static int numshapes;
  ShapePtr(): ShpPtr(0){}
  ShapePtr(Shape *sT) {ShpPtr = sT->clone(); delete sT;}

  ShapePtr(const ShapePtr &ptr);
  ~ShapePtr();

  friend ostream& operator<<( ostream &os, const ShapePtr &baseptr);
  friend istream& operator>>( istream &is, ShapePtr &baseptr);
  };
  [/kod]

  ShapePtr.cpp
  [kod]
  int ShapePtr::numshapes = 0;

  ShapePtr::ShapePtr(const ShapePtr &ptr){
  cout << "\tShapePtr_constructor_Pointer_Begin" << endl;
  if(ptr.ShpPtr != 0){
  ShpPtr = ptr.ShpPtr->clone();
  numshapes = Shape::cs;
  cout << "\t numshapes= " << numshapes << endl;
  } else{
  ShpPtr = 0;
  }
  cout << "\tShapePtr_constructor_Pointer_Finish" << endl;
  }

  ShapePtr::~ShapePtr(){
  cout << "\t\tShapePtr_destructor" << endl;
  if ( ShpPtr != 0 ){
  delete ShpPtr;
  }
  ShpPtr = 0;
  }


  ostream& operator<<( ostream &os, const ShapePtr &baseptr) {
  os << *baseptr.ShpPtr;
  return os;
  }

  istream& operator>>( istream &is, ShapePtr &baseptr) {
  string shpe;
  if (!(is >> shpe))
  return is;
  Shape *b = 0;
  if ( shpe == "CIRCLE" )
  b = new Circle();
  else if ( shpe == "POLYGON" )
  b = new Polygon();
  is >> *b;
  baseptr.ShpPtr = b->clone();
  delete b;
  return is;
  }
  [/kod]

  Vertex.h
  [kod]
  class Vertex {

  private:
  int x, y;

  public:
  Verte): 0), y(0){}
  Verteint _X, int _Y): _X), y(_Y){}
  ~Verte);

  const int Xv() { return x; }
  const int Yv() { return y; }
  const void Xin(int X_in ) { x = X_in; }
  const void Yin(int Y_in ) { y = Y_in; }
  };
  [/kod]

  Problemet är att jag inte förstår hur jag kan bygga metoden "CloseTo()" i main.cpp. Jag har svårt att få detta att fungera:

  [kod]shapevec.erase(remove_if( shapevec.begin(), shapevec.end(), CloseTo( Verte6,7))), shapevec.end());[/kod]

  Kan någon hjälpa mig eller guida mig till en förklaring (helst tips) till vad jag kan göra?
Working...
X