När jag får en varning där det står "ArgumentNullException was unhandled" om jag sedan försöker redigera i koden så får jag ett meddelande från Visual studio där det står "Changes to 64-bit application are not allowed" när jag sedan klickar okej på meddelandet så kommer det fram återigen när jag försöker redigera i min kod, sedan fortsätter det så hela tiden. Det slutar med att jag får starta om programmet varje gång jag får varningen, vilket jag kommer få ett bra tag tills jag löst erroren

Vet någon vad man kan göra?