Meddelande

Minska
No announcement yet.

Ledningsgruppen

Minska
X
 • Filter
 • Klockan
 • Show
Clear All
new posts

 • Ledningsgruppen

  Har du funderingar eller frågor kring nedanstående? Skicka ett e-brev till ledning@webforum.nu.

  På webForum finns sen hösten 2003 en ledningsgrupp. Denna grupp består för närvarande av:
  • 3 ansvariga [Brimba, SirPeter, Rikard]
  • 1 utvecklare [SPiN]
  • 1 forumledare [Web-Tor]
  • 1 systemansvarig [Per]
  • 2 moderatorer [jarvklo, PeW]
  • (1 kjell)
  Moderatorer, forumledare och utvecklare sitter i ledningsgruppen i sex månader - därefter väljs nya.
  Ledningsgruppens uppgift är att fatta beslut om i första hand övergripande/strategiska frågor. Daglig "drift" hanteras av övriga funktionärer.
  I ledningsgruppen fattas beslut enligt gängse princip - en röst per ledamot.


  Gillar du byråkrati kan du läsa vidare.
  Syftet med nedanstående är att kortfattat redovisa de olika rollernas ansvar på webForum.

  Moderatorer
  Moderatorerna är de resurser de ansvariga har till sitt förfogande för att se till att webForums regler upprätthålls. Dessa är aktiva i de forum de är tillsatta och finns även där för att guida och vägleda medlemmar. Moderatorerna har mandat att redigera och radera trådar samt eskalera frågor till forumledaren för ytterligare åtgärder om så krävs.
  Detaljer kring moderatorernas arbetssätt utarbetas av forumledarfunktionen.

  Forumledare
  Forumledare är den resurs som de ansvariga har satt att ha det övergripande ansvaret med syfte att se till att moderatorerna utför sitt arbete i enlighet med webForums regler och riktlinjer. Moderatorernas tillsättande och avsättande beslutas av forumledare. Forumledare har även ett moderatoransvar för samtliga forum.
  Riktlinjer och regler för hur en forumledare ska arbeta utformas av ledningsgruppen.

  Utvecklare
  Utvecklare på webForum föreslår, inför nya samt modifierar befintliga funktioner på ledningsgruppens begäran.

  Systemansvarig
  Systemansvarig är den resurs som ansvarar för driften och administration av webForums servrar.

  Ledningsgruppen
  Ledningsgruppen fattar de övergripande besluten kring webForums framtid, utformar regler och riktlinjer för forumledare samt beslutar om de tekniska förändringar som sker på webForum.
  Ledningsgruppen är sammansatt av några av moderatorerna utvalda moderatorer, en forumledare, en utvecklare, systemansvarig samt webForums ansvariga.
  Utöver detta är även en av webForums grundare, kjell, invald som hedersledamot på livstid och har därigenom möjlighet att medverka när han anser att tid och intresse finns.

  Ansvariga
  Ansvariga är de som ytterst ansvarar för webForum i samtliga frågor. Genom ledningsgruppen och forumledar-funktionen är många verkställande frågor dock delegerade. Ansvaret kvarligger dock, enligt gängse praxis, på de ansvariga.
  jobbskatteavdrag.se

 • #2
  Uppdatering

  Har du funderingar eller frågor kring nedanstående? Skicka ett e-brev till ledning@webforum.nu.

  Ledningsgruppens sammansättning efter ledningsgruppsmötet den 14/5-2005:
  • 2 ansvariga [Patrik, Rikard]
  • 1 utvecklingsledare [jarvklo]
  • 2 forumledare [Web-Tor, Dryden]
  • 1 systemansvarig [Per]
  • 1 moderator
  • 1 utvecklare
  • (1 kjell)
  Ansvariga, forumledare och utvecklingsledare och systemansvarig sitter i ledningsgruppen permanent. En moderator- och en utvecklar-plats står till förfogande till varje ledningsgruppsmöte. Moderatorerna och utvecklarna reder själva ut vem som ska representera dem.
  Last edited by Rikard; 2005-05-16, 10:36.
  jobbskatteavdrag.se

  Kommentera

  Working...
  X