Meddelande

Minska
No announcement yet.

Rapport från ledningsgruppsmötet den 5/11-05

Minska
X
 • Filter
 • Klockan
 • Show
Clear All
new posts

 • Rapport från ledningsgruppsmötet den 5/11-05

  Närvarande:
  Patrik, ansvarig
  Rikard, ansvarig
  celia, forumledare
  Peeer, utvecklingsledare
  Melea, utvecklare
  Per, systemansvarig
  emission, adjungerad (yttranderätt men ingen rösträtt) *

  Frånvarande:
  Web-Tor, forumledare
  :stefan:, utvecklare
  Två moderator-representanter
  Kjell **

  Lördagen den 5 november genomfördes ett ledningsgruppsmöte i Norrköping. Med detta inlägg avser jag att ge en avrapportering om en del av vad som var uppe för diskussion.


  Ansvariga

  Vision och mål är något som fördes på tal då det är tydligt att det finns ett behov av det för webForum, vilket bland annat har uppmärksammats av K@llen. Patrik och Rikard påtog sig uppgiften att skapa någon form av visions-/mål-dokument att presentera på nästa möte.

  I syfte att tydliggöra varje roll på webForum beslöts det att Patrik ska ta fram ett förslag på rollbeskrivningar till nästa möte. Dessa rollbeskrivningar ska därefter presenteras publikt för att besvara vem som gör vad när det uppstår oklarheter. Utöver detta föreslogs det att dessa rollbeskrivningar ska ses över vid varje nästkommande ledningsgruppsmöte.

  Det beslöts att webForum ska erbjuda sina besökare möjlighet att byta tema om det är tekniskt möjligt. Ytterligare två teman ska finnas utöver den grön/beige/bruna layouten som finns idag.
  Vidare fick utvecklarna i uppdrag att skapa någon form av mall som ska underlätta för medlemmarna att skapa sina egna teman. De senare ska kunna skickas in till utvecklarna för översyn och ev. godkännande. Godkänns temat ska det appliceras på forumet som ett alternativ.

  Rikard meddelade också att vi har fått in drygt 1000:- till webForums bankkonto. Vi har även förnyat avtalet på domänen webforum.nu med fyra (4) år.


  Forumledarna

  I en fortsatt strävan att anpassa webForum efter medlemmarnas behov fick forumledarna i uppgift att gå igenom forumstrukturen och föreslå ev. förändringar till varje ledningsgruppsmöte i fortsättningen. Dessa förslag ska baseras på aktiviteten i respektive forum, "forum på prov" samt webForums medlemmars önskemål i övrigt.

  En diskussion fördes huruvida funktionen "reputation" ska införas eller inte. Denna funktion ger alla medlemmar möjlighet att erkänna andra medlemmars kompetens/hjälpsamhet. Då vi inte såg någon glasklar framkomlig väg fick forumledarna i uppgift att se över funktionen och dess konsekvenser. Ett beslutsunderlag ska skapas till nästa ledningsgruppsmöte.
  Ett alternativ som också diskuterades är att återföra en variant av årets medlem. Där man utser en årets medlem för varje teknikforum (inte riktigt varje /R:s anm) och att det blir en vandringstitel. Medlemmarna skulle då få nominera och utse denna medlem som därmed får sin "Medlems"-titel ersatt med något som tydligare utmärker medlemmen. Även detta ska utvärderas och presenteras till nästa ledningsgruppsmöte.


  Utveckling

  Från utvecklingssidan rapporterade Peeer att man senaste tiden hade ägnat mycket tid åt småfixar. Det fanns inga allvarliga ändringar. I stort sett har förändringar skett utan att PHP-filerna har behövt röras. Det sista var något som på nytt poängterades är viktigt av uppgraderingsskäl. Några förändringar har vi tvingats göra för att t.ex. lösa funktionen "markera som löst".

  Peeer uppdrogs att se över möjligheten att gå över till version 3.5.x av vBulletin. Någon uppgradering är dock inte planerad i nuläget.
  Ett beslut fattades att aktivera vBulletins inbyggda RSS-stöd så snart det var möjligt.

  Rikard meddelade att man tittar på någon form av tutorialarkiv i enlighet med ett förslag, från Tengblad, som dök upp efter migreringen till vB3. emission har redan varit inblandad i denna utveckling och uppgiften överlämnades från Rikard till Peeer.

  Avslutningsvis fick utvecklarna i uppgift att se över möjligheten att få e-postutskick vid bevakning av ett helt forum, något som bara fungerar per tråd i nuläget.


  Systemansvarig

  Per förklarade att webForum-servrarna, efter minnesbytet, går helt problemfritt. För att ytterligare öka möjligheten att köra webForum störningsfritt beslöts det att medlemsfiler och bifogade filer ska flyttas till databasservern. Denna förändring ska resultera i att man med mycket kort varsel kan växla från wF1 (dagens webbserver) till wF2 (utvecklingsservern) i händelse av hårdvarufel.

  Per uppdrogs att göra en ny baselinemätning av servrarna - detta för att kunna bedöma hur tung (eller snarare lätt) belastningen är efter övergången till vBulletin 3-versionen av webForum.

  I nuläget finns inga behov av uppgraderingar på hårdvarusidan.


  Ta gärna kontakt med Patrik eller Rikard om du har frågor eller funderingar. Alternativt kommentera rapporten med hjälp av nyheten som i skrivande stund är publicerad på förstasidan.


  * emission bjöds in som adjungerad ledamot med anledning av att han ställde ett par behövda sovplatser till förfogande.

  ** Kjell har en stående inbjudan, i och med att han som grundare av webForum är hedersledamot i ledningsgruppen.
  Last edited by Rikard; 2005-11-09, 12:38. Anledning: Korrigerade lite stavfel och lättade upp texten med fler radbrytningar.
  jobbskatteavdrag.se

 • #2
  Bör kanske tillägas: nästa möte kommer att ske den 11 februari 2006.
  jobbskatteavdrag.se

  Kommentera

  Working...
  X