Meddelande

Minska
No announcement yet.

Du blir korkad av all narkotika

Minska
This topic is closed.
X
X
 
 • Filter
 • Klockan
 • Show
Clear All
new posts

 • "Om folk i allmänhet FICK LOV att använda sitt eget förnuft, istället för att bli hänvisade till artiklar någon enskild person (alla är faktiskt färgade av sin egen bakgrund, vare sig man är skönlitteraturförfattare eller faktabeskrivare eller vanligt folk) skrivit så borde problemet vara ur vägen"

  Precis, om alla fick göra som dom ville med sin kropp utan att nån lägger sig i så skulle vi kunna sitta och röka bäst fan vi ville men det går ju inte nu.

  Kommentera


  • varför inte det då?
   Life is the art of drawing sufficient conclusions
   from insufficient premises. (Samuel Butler)

   Kommentera


   • "Personligen tror jag det har en kulturell bakgrund som sagt, och jag är inte så säker på att det är en bra grund att bygga lagstiftningen på. Lagstiftningen bör bygga på fakta och ingenting annat."

    Det stämmer bra att det har en kulturell bakgrund. Amerikanarna ville ha en anledning att få ut Mexicanarna så dom skyllde på att dom tog med sig cannabis och satt och rökte dagarna i ända. Tidigare hade dom gjort samma sak med opium, fast då var det kineserna tror jag. Självklart så tog ju mesSverige efter.

    Kommentera


    • "varför inte det då?"
     Då bryter vi mot Svea rikes lag.

     Kommentera


     • jamenjamenjamen... vadådå?
      Var finns Svearna idag
      Life is the art of drawing sufficient conclusions
      from insufficient premises. (Samuel Butler)

      Kommentera


      • Lång tråd för att komma fram till att cannabis har positiva OCH negativa egenskaper.

       De flesta forskare, organisationer och mediaföretag är mer eller mindre öppet partiska i den här frågan. Varje artikel attackeras av motståndarsidan, och detsamma gäller vetenskapliga studier. Metoder ifrågasätts, slutsatser kritiseras, felaktigheter förstoras upp, etc.

       Frågan är hur farligheten ska påverka politiken. Ingen vill väl sälja cannabis till friska ungdomar och ingen vill väl att de som testar ska sitta i fängelse. Att industrihampa och "medipot" är vettigt borde inte heller vara så kontroversiellt.

       Poängen är att drogers farlighet inte är något bra argument för förbudspolitik. Förbud skadar mer än drogen i sig och har ingen preventiv verkan. Det är främst maffialiknande grupper som tjänar på förbud, inte den presumptiva eller aktiva missbrukaren.

       Att droger är farliga och beroendeframkallande/vanebildande är ett argument för att marknaden ska regleras på laglig väg, inte överlåtas åt kriminella.

       Att cannabis är vanligt (bland ungdomar) är ett argument för att skilja på marknaden för cannabis och tyngre droger. Den legala statusen är den enda gemensamma nämnaren med tung narkotika.

       De som tror att cannabis blir bättre av att vara förbjudet bör tänka en gång till.

       De som tror att förbudet minskar antalet missbrukare bör läsa statistiken en gång till. (www.can.se)

       Kommentera


       • "De flesta som röker hasch slutar för att de upptäcker att de blir korkade. Det är Thomas Lundqvists erfarenhet."

        Denna inledande sats beskriver inget annat än att TLs erfarenheter. Att man sedan talar om "de flesta" ter sig inte minst märkligt då TL inte på något sätt bedrivit forskning som ens omfattar en bråkdel av "de flesta". Man kan väl mer korrekt beskriva det som att ”TLs hypotes är att de flesta...”

        "Thomas Lundqvist berättar om en nätdiskussion med en hiv-positiv person i ett annat land, som just nu håller på att sluta med hasch."

        Anledningen till att han ens berättar om det här är pga. att personen i fråga måste ses som unik. Långt fler HIV och cancerpatienter börjar att bruka cannabis pga. dess unika positiva egenskaper. Det är aptithöjande, det dämpar illamående (en vanlig bieffekt av cellgiftsbehandling), milt smärtstillande osv. Dämpningen av illamåendet och förbättrandet av aptiten är självklara faktorer för att förlänga en HIV eller cancerpatients liv. Självklart så finns det patienter som inte ens vill genomgå cellgiftsbehandling, pga. biverkningarna, det är dock ett eget val och knappast något speciellt. Man kan inte tvinga människor till en svår medicinsk behandling.

        "Debatten om cannabis är rörig, tycker Thomas Lundqvist. Ofta blandar man ihop politiska, psykologiska och medicinska aspekter i viljan att framhäva en viss åsikt. Många som diskuterar saknar dessutom kunskaper om drogens effekter på psykiska funktioner, och de beroendeskapande effekterna."

        Debatten är väldigt rörig, det har TL fullkomligt rätt i. Vad han inte nämner är att röran i debatten främst beror på TLs egna vapenbröder. Att drogmotståndarna inte drar sig för att dra gamla avlivade myter som i ett mantra gör debatten oerhört arbetsam och uttröttande. Den som vill ha ut något vettigt av den officiella debatten ger snart upp. Personligen så anser jag att TL själv är den största kålsuparen i just detta avseende. Han är en psykolog som i mångt och mycket uttalar sig om cannabis medicinska effekter. Hans psykologiska teser vore nog.

        "Ett av de psykologiska "områden" där cannabis slår hårdast rör självkännedomen, säger Thomas Lundqvist. Förmågan att reflektera och bearbeta intryck försämras. De flesta som använder drogen vanemässigt märker detta och slutar, eller minskar ned. För andra kan det leda till en ond cirkel - förmågan att reflektera kan försvinna innan personen hunnit reagera på sitt eget beteende, och då lyckas han eller hon kanske inte bryta missbruket."

        Få se nu..."De flesta som använder drogen vanemässigt märker detta och slutar, eller minskar ned." En självreglerande drog? Det har jag aldrig hört om förut men för de flesta borde det låta väldigt bra.
        Exemplet med en ond cirkel osv. är inget unikt för cannabis, inte på något vis. I praktiken så kan människor missbruka i princip allt som finns i vår omgivning. Symtomen är i likartad för alla typer av missbruk. En anorektiker eller matmissbrukare har exakt samma oförmåga till självreflektion. Det är en av de aspekter som gör ett missbruk komplicerat. Att det för en matmissbrukare inte initialt är maten som är problemet är allmän kännedom. Detsamma gäller cannabis men tyvärr är det få som ens vill erkänna det.

        "Till sist känner man sig "normal" först när man är påverkad."

        Samma sak gäller detta påstående. Jag förstår inte vad han vill vinna på att återigen definiera ett missbruk. Detta gäller allt missbruk.

        "Undersökningar visar att drygt en fjärdedel har testat hasch eller marijuana en till fyra gånger, när de går i gymnasiets årskurs två. Av dessa fortsätter en av fem att använda cannabis, säger Thomas Lundqvist. Tre år senare har mer än 90 procent av dem slutat - troligen just på grund av att de märker att de håller på att förlora kontrollen över sina intellekt."

        Att en person som TL talar om att 90% av cannabismissbrukarna slutar efter tre år borde skapa en mindre jordbävning hos drogmotståndarna, vad är deras roll när missbruket är självsanerande? Hur kan 90% sluta pga. att de känner att de blir korkade när förmågan till självreflektion försvinner med cannabisbruket? Det är absolut inget argument som talar för ett förbud mot cannabis hur som helst.

        "Det finns två grupper bland dem som fortsätter. Den största gruppen är de som vi kallar de "rekreationella", de som använder drogen då och då, kanske någon gång i månaden. Sedan finns de som använder den på ett självreglerande sätt, för att reglera psykologiska eller sociala brister - och av dem går mellan en tredjedel och hälften in i ett långvarigt narkotikamissbruk."

        Konstigt, inga siffror här utan man talar bara om den största gruppen, plötsligt så har vi "en tredjedel" av en okänd siffra som fortsätter in i ett tungt missbruk. Att varken cannabis eller någon annan drog eller substans är lämplig för att reglera psykologiska eller sociala brister är självklart. Detta är precis vad s.k. "harm reduction" syftar till att informera om, trots det är det något som den Svenska antidrogmaffian stark motsätter sig.

        "De som är i riskzonen för att utveckla svårare missbruksproblem är till exempel unga med inlärnings- och beteendehandikapp som inte får rätt förståelse och stöd, de som tidigt har utagerande och antisocialt beteende, de som tidigt haft problem med oro och ängslan, de som lever i otrygga miljöer med stora växlingar i vuxenomhändertagandet."

        Återigen ett påstående som påvisar att det inte är drogen som är problemet för de svåra missbrukarna. Man får ofta höra att personer med problem flyr med hjälp av droger. Är det då så konstigt att folk agerar därefter? Vore det inte bättre att satsa resurserna på att informera dessa grupper om att droger kan förvärra deras problem, snarare än att fungera som en lösning? Om jag har problem och har fått lära mig sedan barnsben att människor med problem flyr undan i drogernas värld så är det ju lätt att dra egna slutsatser. Säg som det är istället säger jag!

        "Den rådande debatten utgår från den rekreationella gruppen, menar han. De unga som är i riskzonen får hjälp av debatten att ljuga för sig själva. För mig är det brist på solidaritet med de mer svaga och utsatta."

        Ett påstående som gör mig förbannad! En restriktiv narkotikapolitik är allt annat än solidarisk för de svaga och utsatta. Antidrogmaffian tycker att det är ok att offra missbrukares liv för att hålla på deras principer, det är knappast något de sticker under stolen med. De motsätter sig sprututbytesprogram, receptföreskrivna substitut för tex. heroin och annat som beviserligen räddar liv. Sluta hyckla!

        Kommentera


        • "De negativa effekterna på intellektet drabbar alla som använder cannabis, framhåller Thomas Lundqvist. Möjligheterna att använda de resurser vi behöver för att klara vardagslivet blir sämre. Att det ser olika ut för olika personer beror troligen på att nedsättningen i funktioner märks mindre hos dem som från början har större intellektuella resurser."

         Det är märkligt att ingen medicinsk kunnat bevisa detta. Inte ens den svenska socialstyrelsen har med hjärnröntgen kunnat bevisa detta. Är man ständigt stenad så stämmer givetvis påståendet. Likväl här handlar det om en definition av ett missbruk och är inget unikt för cannabis. För den som inte visste det så finns det forskning som bevisar att serietidningar är fördummande

         "Man ser inte i första hand grava störningar, utan brister i det normala vardagsfungerandet. Det kan vara väldigt svårt att identifiera ett haschmissbruk tidigt eftersom funktionsförsämringarna ger samma symtom som till exempel trötthet eller vanliga "tonårsproblem". Vanligt är svårigheter med koncentration och uppmärksamhet och minnesstörningar.”

         Om det är ett rent missbruk TL talar om här så har han rätt, men han undviker kategoriskt att tala om att det gäller allt missbruk, oavsett substans som missbrukas. Menar han "rekreationsbrukarna" (vilket väl kan avfärdas?) så svänger han sig på lögnens domäner. Amotivationssymdromet är en myt när det gäller cannabis. Ingen forskare har kunnat bevisa att det existerar.

         "Tecken hos den som missbrukar kan vara att man uttrycker sig mindre nyanserat än vanligt, med allmänna och svepande formuleringar, att man inte drar riktiga slutsatser av egna misstag, mognadsutvecklingen bromsas, man blir "barnsligare"."

         Att de som ofta hamnar i ett missbruk är personer med svårigheter att uttrycka sig och fungera socialt har TL redan berättat. Plötsligt är det omvänt drogen som skapat problemet. Någon som börjar se bristerna i TLs retorik?

         "De kognitiva funktionerna förbättras när man slutar med drogen, fast det är möjligt att försämringar i vissa fall kan bestå under en längre period. Men de brister i förmågan till utveckling som missbruket inneburit, och konsekvenser detta medfört, kan ha långsiktiga effekter."

         Vad är det doktorn försöker säga här egentligen? "fast det är möjligt....." "Men de brister......kan ha långsiktiga...."
         Vem som helst borde inse att seriös forskning varken redovisas eller kan stödja sig med klena hypoteser. Det finns inga bevis på långsiktiga hjärnskador av cannabismissbruk. Att antidrogmaffian vill att det skall ge hjärnskador är en helt annan sak. De försöker gång på gång påpeka detta med sina klena och gammalmodiga hypoteser och gissningar. Man vägrar ta hänsyn till dagens moderna forskning.


         "Ångest, paniksymtom och nedstämdhet är också negativa effekter av cannabis, som speciellt flickor drabbas av enligt Thomas Lundqvists erfarenhet. Förlusten av tankekontroll ökar ångesten hos "oroliga själar", säger han. Ökad risk för psykotiska symtom finns hos personer med psykosbenägenhet. Dessutom ökar risken för hög alkoholkonsumtion."

         Ytterligare en definition av missbruk (det börjar bli tröttsamt nu). Självklart kan en förändrad (försämrad är en felaktig definition) tankekontroll i vissa fall kännas främmande och kanske rentav skrämmande. Att dessa personer riskerar att börja missbruka cannabis är väl knappast troligt? Varför göra något man inte gillar? Risk för högre alkoholkonsumtion baseras på vad? Min egen erfarenhet pekar enbart på det motsatta.

         ”Ökad risk för psykomatiska symtom hos personer med psykosbenägenhet” där ser man! För inte länge sedan så skapade cannabis svåra psykoser hos alla som använde cannabis. Haschpsykos är ett ord som nästan bara existerar i det svenska språket. Möjligen så kan det ju bero på att vi under 30-års tid inte ens dokumenterat 100 fall av haschpsykos. Väg det mot födselpsykoser, alkoholpsykoser, stresspsykoser osv. så märker man snart varför haschpsykos är ett ord som inte borde få existera.
         Att man sedan som forskare börjar prata om "oroliga själar" låter väldigt märkligt. Är det med hjälp av dessa "väsen" man med skattemedel bedriver forskning år 2002 i Sverige?

         Som avslutning så måste jag ändå säga att TL med åren ändrat sin inställning ganska ordentligt. Det enda jag anser att han inte behärskar (ännu) är att beta av de motsägelser som finns i hans skrivelser (det är ett långt steg till att kalla det seriösa forskningsrapporter). Jag är faktiskt inte förvånad om han snart är på cannabisliberalernas sida. Men som man brukar säga: Det är svårt att lära gamla hundar att sitta.

         Kommentera


         • Thomas Lundqvist

          Vad alla bör förstå är att Thomas Lundqvist (som arbetar på Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund, och som är en självutnämnd expert i narkotitafrågor) talar utifrån sin subjektiva övertygelse och de narkomaner som han möter. Hans subjektiva åsikter saknar på det hela taget vetenskaplig grund, och den som påstår det motsatta förstår inte vad vetenskaplig metodik baserad på objektivitet är.

          Om, man studerar en företeelse, vad det än må vara, så kan man komma fram till vad sjutton som helst bara man ger sig sjutton på det.

          Vetenskapliga studier ska tåla en objektiv kritisk granskning och de ska utföras med jämförande kontrollgrupper.

          Det som historiskt genomsyrat svenska studier (märk väl att jag inte använder beteckningen "vetenskapliga undersökningar" utan studier) vilka legat till grund för, och fortfarande ligger till grund för, sveriges officiella hållning i narkotikafrågor (som är ett av de mest repressiva i världen), är att de saknar vetenskaplig grund och inte utförts av oberoende forskare.

          Så att överhuvudtaget lyssna till en person som Thomas Lundqvist gör man endast om man har den religiösa övertygelsen om att guru Thomas Lundqvists ord kommer från gud själv och varken kan eller får ifrågasättas.

          Nog om detta...

          Det är få "droger" som vetenskapligt undersökts så väl som Cannabis. Det är endast tobak och alkohol som ligger i paritet. Så de fakta som internationell vetenskaplig forskning (och där finns inte Sverige representerad) kommit fram till är:

          * Att Cannabis, om man jämför risken för drogberoende och risken för hälsoeffekter, är mindre farlig än tobak och alkohol. Det är meningslöst att debattera vidare på denna punkt.

          * Inga "droger" är harmlösa, utan mer eller mindre farliga på ett eller annat sätt. Ifråga om risken för att bli beroende så ligger Cannabis i paritet med med kaffe. Dvs ett mycket svagt till obefintligt fysiskt beroende och i huvudsak ett psykiskt, vanemässigt beroende. Som en jämförelse så ligger tobak/nikotin i paritet med heroin när det gäller risdken för beroende. Ifråga om risken för överdos som leder till död, eller missbruk som ger fysiska skador som leder till död så är Cannabis ofarligare än kaffe. Alkohol och tobak är ur alla synvinklar mänsklighetens absolut farligaste droger. Inga andra droger dödar, direkt eller indirekt, så många människor och förorsakar så mycket kostnader för samhället som dessa två.

          * Den skador/problem som cannabis leder till, vilka är de enda problem/skador som kan bevisas vetenskapligt är:

          - Under de timmar som man är berusad så är korttidsminnet försämrat. Det finns inga vetenskapliga bevis för att minnet (vare sig det kortsiktiga eller det långsiktiga) försämras permanent.

          - Människor som lider av allvarligare psykiska sjukdomar har en föhöjd risk att få psykoser. S.k. haschpsykoser som begrepp existerar dock inte som medicinsk term utan är ett påhittad begrepp av lekmän, ofta till följd av att överdosering av Cannabis kan framkalla temporära vanföreställningar.

          - De som alltför ofta röker Cannabis har en ökad risk för problem och sjukdomar relaterade till luftrören och lungorna (på liknande sätt som de som röker tobak, men in betydligt mindre omfattning).

          Andra påståenden, som att ex.vis Cannabis permanent skulle göra en passiv och omotiverat, förorsaka hjärnskador, personlighetsförändringar, m.m. är nonsens och har motbevisats i mängder av oberoende vetenskapliga undersökningar.

          Slutligen....

          * För att objektiv kunna diskutera Cannabis så är det meningslöst att blanda in svenska studier, som är ovetenskapliga och vinklade utifrån den svenska, starkt repressiva narkotikapolitken.

          * Måste en jämförelse göras med andra droger, och inte minst då tobak och alkohol, som är de två droger som de flesta människor direkt eller indirekt har erfarenhet av. Ex.vis om man ska diskutera effekterna av överdosering och/eller missbruk av Cannabis så bör man göra det i jämförelse med tobak och alkohol.

          * Droger har funnits sedan människans urtid och har använts (brukats) i alla tider och i alla kulturer. Cannabis som drog är och har varit viktigare och mer betydelsefull än tobak (som historiskt sett är en relativt nyupptäckt drog). Det är alltså ingen ny eller okänd drog som en liten minoritet i en avlägsen del av världen använder utan den drog som efter tobak och alkohol har störst spridning och användning i världen. Att den klassats som narkotika ändrar inte på detta faktum, och gör heller inte droger farligare.

          De som så fanatiskt förespråkar den hårda svenska repressiva narkotikapolitiken och som även anser att Cannabis även fortsättningsvis ska vara klassad som narkotika jämfört med ex.vis Heroin och Kokain, de borde vara minst lika starka förespråkare för ett totalförbud av alkohol och tobak och även kämpa för att dessa två droger narkotikaklassas.

          Kommentera


          • Man fattar att Fatta fattar. Fattas bara! Lysande!

           Kommentera


           • Om jag förstått saken rätt så (miss)brukar ni droger? Bland annat, eller kanske endast, (döds)drogen cannabis? Då borde väl ni vara "dumma i huvudet, korkade" och allt vad det nu är. Jag ser inget som tyder på det...bra inlägg!

            Kommentera


            • Efter dessa utläggningar har jag fortfarande inte sett ett enda skäl för mig att ändra åsikt - en åsikt som Lucman fick mig att få:
             Varför kämpa för att legalisera ytterligare en drog, varför inte bekämpa de som finns?
             Så svårt men ändå så enkelt?
             jobbskatteavdrag.se

             Kommentera


             • Ööööööh maaaaaaan!!! Vaddå koooorkaaad och låååååångsam, eeeeey?

              Kommentera


              • [citat=Rikard]Varför kämpa för att legalisera ytterligare en drog, varför inte bekämpa de som finns?
               Så svårt men ändå så enkelt? [/citat]

               Så fanns det säkert många som tänkte om alkoholen under USAs förbudstid. Antagligen trodde de att alkohol inte förekom för att det var förbjudet, eller åtminstone att missbruket var marginellt pga förbudet.

               Nu vet de flesta att konsumtionen var omfattande och att framförallt maffian och korumperade poliser tjänade på förbudet. De flesta håller idag med om att en reglerad och laglig alkoholmarknad är att föredra just därför att drogen är farlig och beroendeframkallande.

               Inga droger i världen blir bättre av att hanteringen sköts av kriminella.

               Låt oss inte förbjuda fler droger, vi har nog av problem med de illegala, inklusive illegal alkohol (smuggelsprit, hembränt, langning)

               Totalförbud och total legalisering är ungefär lika dåligt. Skillnaden är vem som drar in pengarna.

               Det finns massor att göra utan att hamna vid ovanstående extremfall; avkriminalisering av bruk, coffee shops, legalförskrivning till kända narkomaner, sprutbytesprogram, metadon- och/eller subutexbehandling, beskattning, åldersgränser, kvalitetskontroll av E etc.

               Varför inte överväga alla möjligheter för varje drog för sig? Vi kanske kan rädda liv och minska skadorna.

               Kommentera


               • [citat]Inga droger i världen blir bättre av att hanteringen sköts av kriminella.[/citat]
                Låt oss då bekämpa kriminaliteten.
                Jag är inte mycket för problemlösningsmetoden; Ställ en hink under en droppande kran. Byt packning på kranen istället.
                jobbskatteavdrag.se

                Kommentera

                Working...
                X