Nu har vi gått igenom mycket av det goda i ZF. Vår blogg är inte perfekt ännu. Några förbättringar jag kommer på är:

• lagring av data i en cache så att vi kan t.ex. minska antalet databasanrop (databasanrop är dyrbara tidsmässigt och bör minimeras)
• Internationalisering (I18n). Vår blogg är just nu på engelska men med lite arbete så kan vi bygga in stöd för flera olika språk
• mer avancerad autentisering av användare
• en modul för hantering av användare och kategorier.

Jag har även använt Zend_Layout utan närmare förklaring. Med Zend_Layout blir det lättare att använda en viss HTML som bas för alla eller flera vyer. Om ni har varit observanta så har ni märkt att vyfilerna inte innehåller <html> eller <body> taggar utan dessa är definierade med Zend_layout i en layout-fil som alla vyer bakas in i. Vi behöver således definiera <html>, <head> och <body> EN GÅNG. Som en extra bonus slipper vi också inkludera vår meny i varje vyfil. Smart va?

Här är en lista med intressanta webbsidor angående ZF och diverse annat inom programmering och livet:

http://framework.zend.com/manual/en/
http://akrabat.com/
http://blog.astrumfutura.com/
http://codeutopia.net/blog/
http://weierophinney.net/matthew/
http://www.dasprids.de/