PDA

View Full Version : Tjänsteresor utanför arbetstid. Betalt eller ej?


Mattias Nordin
2010-04-08, 16:21
Hej,

Är lite nyfiken vad som är vanligast då olika företag har olika regler.

Om du ska arbeta, säg måndag till fredag, i Boston och behöver flyga från Arlanda debiterar du då restiden som arbetstid eller inte?

:q

Gein
2010-04-08, 17:30
Jag har aldrig rapporterat själva restiden som arbetstid.

red/ (om den inträffat utanför normal arbetstid)

Lasp
2010-04-08, 17:40
Detta borde ju vara en förhandlingsfråga! Jag har svårt att se att man kan debitera detta varje vecka!
Tror inte att du står ut med det heller att pendla varje veckoslut!
Hur är det tänkt?

tydal
2010-04-08, 19:06
Hos oss är det arbetstid om vi åker för att jobba, typ om man åker till Stockholm, Göteborg, Sundsvall eller nån annanstans för att hämta ett tåg.

Däremot om man åker av andra orsaker, till exempel för att gå på kurs eller möte, då räknas inte restiden som arbetstid, utan man får en lägre ersättning, så kallad restidsersättning i stället (tror den typ är 100 kronor i timmen).

stoffe-2k
2010-04-08, 19:12
beror på antal, själv får jag bara räkna 6timmar restid per dag. så en Atlanten resa på veckodag blir 8timmar arbetsdag + 6timmars resa... dvs. man får inte betalt för all tid. :(

sgtpepper
2010-04-08, 19:35
Hos oss har man restidsersättning om man inte förhandlat bort sin övertidsersättning, restidsersättningen är precis som för tydal lägre än normal lön.

I mitt fall så regleras det i §8 i Teknikavtalet Sif/Sveriges Ingenjörer/Ledarna (http://www.teknikforetagen.se/upload/sve/Teknikavtalet_sif_si_ledarna.pdf).

Med restid som medför rätt till ersättning avses den tid under en beordrad tjänsteresa som åtgår för själva resan till bestämmelseorten.

Restid som faller inom klockslagen för den ordinarie dagliga arbetstid som gäller för tjänstemannen räknas som arbetstid. Vid beräkning av restid medtas därför endast tjänsteresor utanför tjänstemannens ordinarie arbetstid.

...klipp...

månadslönen
-------------------
240

utom när resan har företagits under tiden från kl 18 fredag fram till kl 06 måndag eller från kl 18 dag före arbetsfri helgdagsafton eller helgdag fram till kl 06 dag efter helgdag, då ersättningen är

månadslönen
--------------------
190


Så kolla om detta regleras i ditt kollektivavtal.

Pedda
2010-04-08, 19:48
Vi får betalt för halva restiden när den är utanför normal arbetstid.
Har inget kollektivavtal.

Fredde Mannen
2010-04-08, 19:55
Hej,

Är lite nyfiken vad som är vanligast då olika företag har olika regler.

Om du ska arbeta, säg måndag till fredag, i Boston och behöver flyga från Arlanda debiterar du då restiden som arbetstid eller inte?

:q

Olika företag har olika regler, som sagt.

Är resan beordrad, dvs högre ort skickar iväg en på uppdrag, så debiterars restiden som vanlig arbetstid. För man kan faktiskt arbeta på ett flyg t ex. Det är ju inte bara tumrullning..

Så det är väl lite olika som sagt. Har alltid debiterat restid som arbetstid. Jobbar som konsult. Sedan beror det lite på vad man har för avtal med sin arbetsgivare också osv.

Gein
2010-04-08, 20:03
Hos oss har man restidsersättning om man inte förhandlat bort sin övertidsersättning, restidsersättningen är precis som för tydal lägre än normal lön.

I mitt fall så regleras det i §8 i Teknikavtalet Sif/Sveriges Ingenjörer/Ledarna (http://www.teknikforetagen.se/upload/sve/Teknikavtalet_sif_si_ledarna.pdf).Så kolla om detta regleras i ditt kollektivavtal.


Hmm, det har jag nog aldrig deklarerat på mina reseräkningar. Och ingen har påpekat något heller. Har jag blivit blåst på restidsersättning måntro?

Mattias Nordin
2010-04-08, 20:10
Intressant att höra alla varianter. Har förhandlat bort övertid så det är flextid som man borde få vid resan. Har inte ett säljarbete där resor förväntas ingå.

Är lite förvånad över att företagets policy är att restiden inte tidsredovisas alls (förutom traktamentet). Första arbetsgivare jag haft som har haft det så. Dessutom har vi kontor över hela världen som behöver besökas då och då.

Gein
2010-04-08, 20:12
Jag hittade detta som gäller Sveriges Ingenjörer (inkl mig):
http://www.sverigesingenjorer.se/medlem/dinlon/lonelexikon/Sidor/restidsersattning.aspx
Måste kolla om jag kan få detta retroaktivt. Dessutom är jag lite småsur på min chef som attesterar reseräkningarna som inte har påpekat detta för mig.

Mattias Nordin
2010-04-08, 20:19
Det här var ju intessant. Är detta standard i kollektivavtalen?


Restidsersättning

Med restid menas endast tid som går åt för att resa. Enligt kollektivavtalen har alla rätt till restidsersättning. Har du avtalat bort din rätt till särskild övertidskompensation har du ändå rätt till restidsersättning.

Restidsersättning utgår bara för restid utanför klockslagen för ordinarie arbetstid. Endast fulla halvtimmar räknas.

Restidsersättning utges per timme med månadslönen / 240.
Om resan har företagits under nedanstående tider, blir ersättningen månadslönen / 190.

från kl 18.00 fredag fram till kl 06.00 måndag
från kl 18.00 dag före arbetsfri helgdagsafton
helgdag fram till kl 06.00 efter helgdag
Du kan komma överens med din arbetsgivare om att kompensation för restid ska utgå i annan form, exempelvis inbakas i din fasta kontanta lön.

Restid inom ordinarie arbetstid räknas som arbetstid och berättigar inte till restidsersättning.

sgtpepper
2010-04-08, 20:27
Det här var ju intessant. Är detta standard i kollektivavtalen?
Det är som jag skrev standard för kollektivavtalet mellan Sif (numera Unionen), Sveriges Ingenjörer, Ledarna och Teknikföretagen.

sgtpepper
2010-04-08, 20:28
Jag hittade detta som gäller Sveriges Ingenjörer (inkl mig):
http://www.sverigesingenjorer.se/medlem/dinlon/lonelexikon/Sidor/restidsersattning.aspx

Det där är samma avtal som det jag skrev om, alltså teknikavtalet. Så går du under det så ska du absolut ha restidsersättning!

Jag brukar dock inte vara stenhård med att rapportera all restid, det beror på vad jag ska göra, är det en resa till ett jobbigt arbete i Falköping eller är det en sus-och-dus-konferens-resa... Det avgör liksom min benägenhet att vilja ha extra betalt för resan :e

Mattias Nordin
2010-04-08, 20:31
Ok tack.

Kan inte minnas att jag sett något fält för restidersättning i våran reseräkningsblankett. Undrar hur det fungerar. Får nog gå och prata lite med personal/ekonomi imorgon =)

Undrar, som herr Gein, om man kan få det retroaktivt.

Gein
2010-04-08, 20:38
Det där är samma avtal som det jag skrev om, alltså teknikavtalet. Så går du under det så ska du absolut ha restidsersättning!

Jag brukar dock inte vara stenhård med att rapportera all restid, det beror på vad jag ska göra, är det en resa till ett jobbigt arbete i Falköping eller är det en sus-och-dus-konferens-resa... Det avgör liksom min benägenhet att vilja ha extra betalt för resan :e

Jag har ett par resor till Kalifornien som jag inte tagit ut restidsersättning för. Det blir ju en rätt ansenlig summa trots allt.

Vatos Locos
2010-04-08, 22:32
Jag fakturerar restidersättning vid tjänsteresor utöver vanlig arbetstid dvs.
Vardag. M06.00-F18.00. Helg F18.00-M06.00, detta är enligt det avtal som jag har.

nitro2k01
2010-04-08, 22:45
Istället för att tramsa sönder tråden smyger jag diskret över den till ekonomi-forumet.

M@gnus
2010-04-08, 23:24
Om jag reser under ordinarie arbetstid och är framme innan densamma är slut debiterar jag inte restidsersättning. Om jag däremot reser efter ordinarie arbetstid (oftast hemresan) debiterar jag restid tills dess att jag är hemma i huset, vi får ta ut max 6 timmar per dygn. Detta gäller inrikes, utrikes är det lite andra ramar.

Mattias Nordin
2010-04-09, 13:30
Står det i någon av era restidsersättningsavtal att de bara gäller i Sverige?
Mer exakt från ditt hem till tullstationen?

Det gör det för oss vilket gör det ganska oanvändbart för mig då jag har 30 minuter till Arlanda.

Gein
2010-04-09, 14:29
Står det i någon av era restidsersättningsavtal att de bara gäller i Sverige?
Mer exakt från ditt hem till tullstationen?

Det gör det för oss vilket gör det ganska oanvändbart för mig då jag har 30 minuter till Arlanda.

Nej, vårat avtal gäller hela vägen dock max 10h från arbetsplats till slutdestination, turresa.

Gein
2010-04-09, 14:54
Så här säger våra regler:

6.2.2 Restidsersättning, Utlandet
För resenär som är berättigad till restidsersättning erhålls restidsersättning till
1:a förrättningsorten samt tiden från sista förrättningsorten till den vanliga
verksamhetsorten för samtliga dagar i veckan.
Restidsersättning för Sverige och utlandet tillsammans, erhålls med sammanlagt
max 10 timmar per respektive ut- och hemresa för samtliga dagar i veckan.
Anm Ersättningsnivån regleras enligt gällande centralt kollektivavtal.